MLvC presenteert Before the Flood

Mill - 6 juni 2017

Op 28 juni 2017 organiseert MLvC een filmavond in Myllesweerd voor de lokale politieke partijen en andere geïnteresseerden. We draaien de film `Before the Flood` van Leonardo DiCaprio.

Lees verder

Vooraankondiging Matinée in Brussel op 25 april

- 29 maart 2017

Vooraankondiging matinée in Brussel op 25/04/2017.  Onderwerp: (Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid?

Lees verder

MLvC bij het Maasheggenvlechten

Maasheggenvlechten-2017 - 14 maart 2017

De milieuvereniging deed op zondag 12 maart mee aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Maasheggenvlechten. Zie de foto's.

Lees verder

Laat uw grondwater testen op nitraat

Nitraattest - 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart vindt in Deurne het  Nationaal Debat ‘Volksgezondheid en veehouderij’ plaats. Op dezelfde avond kunt u het nitraatgehalte van uw grondwater laten testen.

Lees verder

Rechtszaak tegen stank van veehouderijen

Rechtzaak tegen stank - 7 maart 2017

Er wordt een civielrechtelijke zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Mill om stank van veehouderijen tegen te gaan.

Lees verder

Rapport volksgezondheid–veehouderij

Rapport volksgezondheid–veehouderij - 22 februari 2017

Intensieve veehouderij kan risico’s inhouden voor de volksgezondheid. De Brabantse milieufederatie heeft in een samenvattend rapport alles over dit onderwerp op een rijtje gezet.

Lees verder

Nationaal debat veehouderij en gezondheid

Geplaatst - 16 februari 2017

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) op 9 maart aanstaande een nationaal debat in Deurne.

 

Lees verder

Minder Beesten enquête

minder beesten - 14 februari 2017

Met een knipoog naar de landelijke verkiezingen heeft Brabant Burgerberaad Minder Beesten een enquête toegezonden aan de politieke partijen die in de Provinciale Staten zitten. 

Lees verder

Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

Mestdialoog - 18 november 2016

De Brabantse Milieufederatie, het Burgerplatform Minder Beesten en Milieuvereniging Land van Cuijk zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen waarmee de provincie gaat komen naar aanleiding van de mestdialoog.

Lees verder

Bomenkap in Boxmeer

Milieuvereniging vs Rijkswateerstaat - 27 oktober 2016

Rijkswaterstaat is langs de oevers van de Maas in Boxmeer bomen aan het kappen. Bedoeld om extreem hoog water vanuit Limburg vrij doorgang te geven.

Lees verder

Plastic korreltjes van autobanden

Plastic korreltjes en PAK's - 25 oktober 2016

Wat is de relatie tussen autobandenstof, sporten en kanker?

Lees verder

MLvC doet mee aan de NK Maasheggenvlechten

Maasheggenvlechten - 25 oktober 2016

MLvC doet mee aan de NK Maasheggenvlechten op zondag 12 maart 2017

Lees verder

Debat over mobiliteit en doortrekken A77 uitgesteld

A77 en mobiliteit debat - 25 mei 2016

Het aangekondigde debat over mobiliteit en doortrekken van de A77 (oorspronkelijk gepland op 15 juni) is verschoven tot een latere datum.

Lees verder

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Glyfosaat-Roundup - 20 mei 2016

Op 18 en 19 mei zou Brussel beslissen of de pesticide glyfosaat in Europa gebruikt mag blijven worden. Die beslissing is uitgesteld. Het Duitse ‘Die Zeit’ deed een groot eigen onderzoek naar mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van glysofaat.

Lees verder

Excursie in Mill

excursie Mill - 24 april 2016

Op zondag 24 april gaf de Milieuvereniging Land van Cuijk een excursie door het buitengebied van Mill.

Lees verder

Landschappelijke inpassing gerealiseerd

Landschappelijke inpassing co-vergister - 21 april 2016

Een co-vergister aan de Broeksteen in Wanroij moest zijn installaties met aanplant landschappelijk inpassen. Dit is nu gebeurd.

Lees verder

Ledenvergadering Milieuvereniging

ledenvergadering - lezing Natuurmonumenten - 21 april 2016

De openbare ledenvergadering van MLvC op vrijdag 22 april begint om 19.30 uur in Wilbertoord. Aansluitend geeft Natuurmonumenten een presentatie over de Millse bossen.

Lees verder

Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee

minder mest - minder vee - 21 april 2016
Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ opent petitie.
Ondersteund door Milieuvereniging Land van Cuijk
Lees verder

Excursie door de milieuvereniging

- 4 april 2016

Op zaterdag 2 april verzorgden twee leden van de milieuvereniging (Martijn Schraven en Geert Verstegen) een excursie voor gezelligheidskoor Vals Plat door de Groespeel in Mill.

Lees verder

INFO voorjaar 2016

INFO voorjaar 2016 - 29 maart 2016

Het verenigingsblad INFO voorjaar 2016 verschijnt eind april. Een deel van de inhoud gaat over plastic.

Lees verder

Actie vee-stop in Brabant

actie vee-stop - 20 februari 2016

Probeer om binnen je sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen, collega’s en dorpsgenoten) mensen over te halen om zich aan te melden als steungever van het BurgerPlatformMinderBeesten (BPMB).

Lees verder

Sint Anthonis verplicht bedrijven tot landschappelijke inpassing

Sint Anthonis - 20 februari 2016

Onlangs stuurde MLvC de gemeente Sint Anthonis een brief met vragen over het ontbreken van landschappelijke inpassing van de varkenshouderij op het adres Broeksteen 3 in Wanroij.

Lees verder

Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

veehouderij, zorgvuldigheidscore, mest - 31 januari 2016

Brief van de milieuvereniging aan Gedeputeerde Staten over de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij. EN een artikel uit de krant van 1988, over mest. Er is niets nieuws onder de zon.

Lees verder

Over ammoniak, stront en laksheid

mest - 26 januari 2016

Uit de Volkskrant van dinsdag 26 januari: een column van Caspar Janssen. Hij schrijft over de ammoniakdeken die over ons land ligt. En dat het hoog tijd wordt dat er iets tegen gedaan wordt.

Lees verder

De ontwikkelingsplannen voor het Schaartven in Overloon

Schaartven gemeente Boxmeer - 7 januari 2016

Er zijn verschillende ontwikkelingsplannen voor het Schaartven in Overloon. De milieuvereniging maakt gebruik van het inspreekrecht bij de gemeentelijke commissie van 7-1-2016 omdat het de vereniging niet duidelijk is hoe de huidige natuurwaarden in dit gebied behouden of versterkt gaan worden.

Lees verder

Ammoniak en Natura 2000 gebieden

Natura 2000 - 26 november 2015

De Milieuvereniging maakt zich zorgen over de depositie van ammoniak op de Natura 2000 gebieden. En heeft gemeente Boxmeer een brief daarover geschreven. Ook de andere gemeenten in het Land van Cuijk ontvingen een dergelijk schrijven.

Lees verder

Burgerplatform Minder Beesten vs provincie

mestverwerking - 26 november 2015

Enige maanden geleden heeft het Burgerplatform Minder Beesten, waar de MLvC onderdeel van uit maakt, uitgebreide vragen over mestverwerking gesteld aan Gedeputeerde Staten van N-Br. Deze antwoorden zullen op 30 -11 met gedeputeerde Anne-Marie Spierings besproken worden. http://www.mlvc.nl/images/uploaded/files/20151125%20definitieve%20beantwoording%20vragen%20burgerplatform.pdf

Lees verder

Verbijsterd en boos over behandeling geurnota Deurne

Geurnota - 20 november 2015

DEURNE | Steeds weer laten bestuurders weten dat de problemen van de intensieve veehouderij samen opgelost dienen te worden. Om de haverklap worden tegenstanders van de intensieve veehouderij verweten niet aan dialoog te willen meedoen. In Deurne hebben bestuurders blijkbaar lak aan dialoog.

Lees verder

Groeiend verzet in Eifel tegen import mest uit Nederland

Verzet tegen mestimport - 16 november 2015

EIFEL / DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR zendt woensdag 18 november om 22.00 uur de documentaire ‘Uns stinkt's! Die Mistrevolte’ uit over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland. Met beelden uit de Peelregio.

Lees verder

Diefstal van schone lucht

Geurbeleid Sint Anthonis - 11 november 2015

GEMEENTE SINT ANTHONIS | Op 9 november 2015 heeft de voorzitter van MLvC deelgenomen aan een informatieve discussie over de geurverordening. Zijn stelling was en is: Er is eigenlijk maar één oplossing en dat is minder beesten. De discussie over de normering is echter erg vertroebelend. 

Lees verder

Mestfabriek MACE in beslissende fase (2)

Aanvulling door bestuur - 4 november 2015

Het bestuur van de Milieuvereniging heeft een aanvulling geplaatst in het Artikel 'Mestfabriek MACE in beslissende fase'. Zie het geplaatste nieuwsbericht van 26-9-2015.

Lees verder

Zorgen over kwaliteit landbouwbodem

Land van Cuijk - 4 november 2015

MLvC maakt zich zorgen over de kwaliteit van de landbouwbodem. Er zit te weinig structuur in door gebrek aan humus. De noodzakelijke houtachtige materialen gaan naar de gesubsidieerde energiecentrales.

Lees verder

Bezorgde Vereniging van Waterbedrijven

Schoon drinkwater - 27 oktober 2015

Met de ontwerp-Omgevingswet die nu in de Eerste Kamer ligt, wordt het principe “lozen verboden, tenzij”  omgekeerd naar “lozen toegestaan, tenzij”. 

Lees verder

Bijzondere vondst in natuurgebied in Mill

Orchidee in Mill - 15 oktober 2015

Op dinsdag 13 oktober werd er een bijzondere ontdekking gedaan door Gerard Hermens, lid van de milieuvereniging.

Lees verder

Uitzending TV Land van Cuijk over MACE

Landhorst - 10 oktober 2015

Naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat MACE een Milieueffectrapportage (MER) moet opstellen wijdt TV Land van Cuijk een uitzending aan de mestfabriek.

Lees verder

MACE moet milieueffectrapport opstellen

´s-Hertogenbosch - 30 september 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gisteren besloten dat MACE een Milieueffectrapport (MER) moet opstellen. Dat blijkt uit het persbericht dat de provincie vanmiddag heeft gepubliceerd.

Lees verder

Mestfabriek MACE in beslissende fase

Landhorst - 26 september 2015

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als er één metafoor van toepassing is op het onderwerp ‘mestfabrieken’, dan is het deze wel. Het is namelijk in het algemeen makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen.

Lees verder

Teken de petitie tegen stank uit veehouderijen

Land van Cuijk - 5 september 2015

Op de website www.max5odeur.nl staat een petitie waarmee iedereen die vindt dat het afgelopen moet zijn met de stank uit veehouderijen z’n stem kan laten horen. Teken de petitie nu en werk mee aan een gezond leefklimaat!

Lees verder

Cumulatie keert terug in geurregelgeving

Den Haag - 3 september 2015

De kans is groot dat in de nieuwe wetgeving over geurhinder uit veehouderijen, gemeenten bij de vergunningverlening worden verplicht de geuremissie van verschillende bedrijven bij elkaar  op te tellen.

Lees verder

Wat vindt u van de plannen van MACE?

Landhorst - 4 augustus 2015
MACE heeft plannen om vlak bij Landhorst een verwerkingsfabriek voor 500.000 ton mest te vestigen. Uit de directe omgeving zijn er al veel protesten te horen geweest.

 

Lees verder

Boomfeestdag 2015 bij de Heimolen in Sint Hubert

Sint Hubert - 18 maart 2015

Kinderen van basisschool de Schare in Sint Hubert plantten vandaag 1300 boompjes bij de Heimolen. Het thema van Boomfeestdag 2015 is "Bomen en water".

Lees verder

MLvC en IVN vragen gemeente Cuijk handhavend op te treden

Cuijk - 25 november 2014

Een jaar geleden vroegen MLvC en IVN de Groene Overlaat de gemeente Cuijk handhavend op te treden tegen de activiteiten van de firma Ebben aan de Beerseweg in Cuijk.

Lees verder

Melkveewet maakt forse groei veestapel mogelijk

Land van Cuijk - 11 november 2014

Per 1 april 2015 verdwijnt het Europese melkquotum. Boeren mogen dan weer onbeperkt melk produceren. Dit zal leiden tot een groei van de melkveestapel.

Lees verder