Melkveewet maakt forse groei veestapel mogelijk

koeLand van Cuijk - 11 november 2014

Per 1 april 2015 verdwijnt het Europese melkquotum. Boeren mogen dan weer onbeperkt melk produceren. Dit zal leiden tot een groei van de melkveestapel. Vooruitlopend op de afschaffing van het melkquotum hebben veel boeren al een nieuwe, grote melkveestal gebouwd.

Om te voorkomen dat het mestoverschot toeneemt, kan de overheid grenzen stellen aan de groei van de melkveebedrijven. Het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij (de Melkveewet) geeft boeren echter de mogelijkheid hun bedrijven onbeperkt te intensiveren met slechts één beperking: zij moeten de extra mest exporteren of verwerken in een mestverwerkingsinstallatie. Het wetsvoorstel wordt op 12 november 2014 behandeld in de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat ook de behandeling in de Eerste Kamer nog voor het kerstreces plaatsvindt, zodat de wet op 1 januari 2015 in werking kan treden. Er is veel commentaar op het wetsvoorstel. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Brabantse Milieu Federatie, roepen de Tweede Kamer op om grondgebondenheid als voorwaarde te stellen aan groei van de melkveestapel. Ook oud-minister Cees Veerman en oud-Rabotopman en hoogleraar duurzaamheid Herman Wijffels vinden dat het tijd is voor politieke actie. Zij schreven een artikel in Trouw op dinsdag 4 november 2014: De Nederlandse koe dreigt het haasje te worden.Red de rijke weide

De verdere intensivering van de melkveehouderij zal leiden tot nog meer verlies aan biodiversiteit. In de Nederlandse weiden zal steeds minder plaats zijn voor weidevogels, bloemen, vlinders en bijen. Ook zullen er steeds minder koeien in de wei lopen. Vogelbescherming Nederland roept iedereen op een petitie te ondertekenen om de rijke weide te redden. Teken de petitie ook!

 

Naar nieuwsoverzicht