MACE moet milieueffectrapport opstellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gisteren besloten dat MACE een Milieueffectrapport (MER) moet opstellen. Dat blijkt uit het persbericht dat de provincie vanmiddag heeft gepubliceerd.

Onze voorzitter, Theo Wijnhoven, reageerde als volgt op het nieuws uit Den Bosch:

"Goed dat GS inspraak van burgers serieus gaat nemen. Nog mooier zou een beleid zijn dat tot minder beesten in Brabant leidt."

Naar nieuwsoverzicht