Wat vindt u van de plannen van MACE?

VarkensLandhorst - 4 augustus 2015

MACE heeft plannen om vlak bij Landhorst een verwerkingsfabriek voor 500.000 ton mest te vestigen. Uit de directe omgeving zijn er al veel protesten te horen geweest. De Milieuvereniging Land van Cuijk heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met het volgen van de voorbereidingen, onder meer door deelname in de klankbordgroep. Op onze pagina over mestverwerking leest u hier meer over. Op 28 augustus 2015 wordt de aanmeldingsnotitie m.e.r. in de klankbordgroep besproken en kunnen we onze mening naar voren brengen. Geef ons uw mening!

De landbouw-lobby heeft om een wet gevraagd die een einde moet maken aan het slepen met mest door heel Nederland.  Die wet is er inmiddels. In de nabije toekomst moet mest verwerkt worden in de regio waar die mest wordt geproduceerd. In het oosten van Brabant is dat een probleem omdat er hier een grote concentratie van dieren is. De hoeveelheid grond is niet groot genoeg om alle mest op “natuurlijke” manier op te nemen. De intensieve veeteelt moet dus op zoek naar andere mogelijkheden om mest te verwerken.  
Vandaar het plan om vlak bij Landhorst een verwerkingsfabriek voor 500.000 ton mest te vestigen. Uit de directe omgeving zijn er al veel protesten te horen geweest. De Milieuvereniging Land van Cuijk heeft zich tot nu toe vooral bezig gehouden met het volgen van de voorbereidingen, onder meer door deelname in de klankbordgroep. Op onze pagina over mestverwerking leest u hier meer over. Op 28 augustus 2015 wordt de aanmeldingsnotitie m.e.r. in de klankbordgroep besproken en kunnen we onze mening naar voren brengen. Wij vinden het van belang dat we van een zo groot mogelijke groep mensen die het milieu belangrijk vinden input krijgen voor de genoemde discussie. Wij horen dan ook graag wat u van de plannen van MACE vindt (mail naar secretariaat@mlvc.nl)!

Naar nieuwsoverzicht