Wie zijn wij?

Logo MLvC

Even voorstellen...

Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) is opgericht in 1980. Al meer dan 35 jaar zetten wij ons in voor een beter milieu en behoud van natuur en landschap in het Land van Cuijk. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. Onze vereniging telt ruim 200 leden.

Bloem

 

Wij geven de natuur een stem.

De natuur kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom doen wij dat voor haar. Als een
gemeente in het Land van Cuijk een nieuw bestemmingsplan gaat opstellen voor haar
buitengebied, dan zitten wij in de klankbordgroep om de belangen van de natuur en het
landschap te behartigen. Ook de omgevingsvergunningen die de gemeenten verlenen
houden we nauwlettend in de gaten. Wordt er met onze zienswijze geen rekening gehouden,
dan stappen we naar de rechter.

 

 

Wij laten kinderen de natuur ontdekken.

MLvC heeft meer dan 35 leskisten die kant en klaar lesmateriaal bevatten over allerlei natuur- en milieuthema´s. Met deze leskisten ondersteunen we natuurprojecten op basisscholen in het Land van Cuijk. Er zijn projecten voor de boven- en de onderbouw. Enkele voorbeelden: het vierseizoenenspel, de boomfeestdag, waterdieren en zwerfafval. Op de pagina leskisten vind je een projectenmap waarin alle leskisten worden beschreven. Een leskist reserveren? Ook dat kan op de pagina leskisten.

Wij verstrekken informatie over natuur en milieu...

In ons verenigingsblad de INFO staan artikelen met achtergrondinformatie over natuur- en milieuthema´s die spelen in het Land van Cuijk. Thema´s zoals duurzame energie, geur en stank, bomen, water en de das komen aan bod. Regelmatig plaatsen we artikelen in de regionale kranten. Ook zijn we regelmatig gastspreker tijdens informatieavonden van gemeente- of dorpsraden.

Het bestuur

Theo Wijnhoven, voorzitter theo@mlvc.nl
Jan Reijnen, secretaris secretariaat@mlvc.nl
Harrie van de Wetering, penningmeester penningmeester@mlvc.nl
Geert Verstegen, vice-voorzitter geert@mlvc.nl
Sylvia van Duijnhoven, bestuurslid sylvia@mlvc.nl

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert een maal per maand op dinsdagavond in Dorpshuis De Jachthoorn (Wethouder Lemmenstraat 13, 5454 GH Sint Hubert). De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. In onderstaand vergaderrooster vind je ongeveer een week voor de vergadering een link naar de agenda. De link naar het verslag van de vergadering staat ongeveer een week na de vergadering in het vergaderrooster.

Vergaderrooster 2018
16 januari 2018 Agenda  
27 februari 2018    
27 maart 2018    
24 april 2018    
22 mei 2018    
19 juni 2018                                                          
28 augustus 2018    
25 september 2018    
23 oktober 2018    
21 november 2018    
18 december 2018    


 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan en jaarverslagen

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 16 maart 2018, worden het beleidsplan en het jaarverslag vastgesteld.

Wil je lid worden?

Wij hebben jouw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Draag jij de natuur en het milieu in het Land van Cuijk een warm hart toe? Word dan lid van onze vereniging! Je meldt je aan als lid of donateur door het contactformulier in te vullen.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Als lid krijg je 3 maal per jaar ons verenigingsblad INFO in de brievenbus. Voor elk volgend lid uit je gezin of huishouden is de contributie € 2,50 per jaar. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan. De contributie wordt geheven vanaf de maand waarin je lid bent geworden. Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 30 november van het lopende jaar opzegt.
Doneren kan ook! Donateurs die minimaal € 17,50 per jaar betalen, ontvangen ook de INFO.