2017

INFO voorjaar 2017


In de eerste INFO van 2017 een artikel over bloeiende akkerranden. Uit Brits onderzoek is gebleken dat het stuifmeel van wilde planten uit akkerranden meer neonicotinoiden bevat dan het stuifmeel van het naastgelegen gewas.
Wygard Braspenning heeft zich verdiept in het thema gentechnologie en concludeert dat de tegenstelling tussen kleinschalige, organische akker- bouw en gentechnologie eerder ideologisch dan praktisch lijkt te zijn.
Verder veel artikelen over de varkenshouderij: van de plannen van Smits aan de Boompjesweg in Landhorst tot de vitalisering van de varkens- houderij volgens Uri Rosenthal.

Veel leesplezier!

INFO voorjaar 2017

 

 

 

 

INFO najaar 2017

 

 

In deze INFO vraagt Wygard Braspenning zich af of het verstandig is de overgang naar duurzame energie aan de markt over te laten. In Overloon is de " Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!" opgericht, die zonnepanelen op het dak van het Oorlogsmuseum gaat leggen. In Vierlingsbeek nemen we een kijkje bij Vivara natuurbeschermingsproducten. Theo Wijnhoven schreef een column over stikstof. En Geert Verstegen schrijft over de te water lating van trekpontje d'n Hôpsen Diek.

Veel leesplezier!

INFO najaar 2017

 

 

 

 


 

 

De laatste editie van de INFO gaat over de vitaliteit van de bomen in het Land van Cuijk. Wat is de invloed van klimaatopwarming en stikstofdepositie op de gezondheid van onze bomen? En wat heeft de overmatige depositie van stikstof te maken met meesjes met gebroken pootjes?
Geert Verstegen vertelt over de besluiten die Provinciale Staten deze zomer namen met betrekking tot de transitie van de veehouderij.
Theo Wijnhoven schreef, al meesmuilend, een column waarin hij zich afvraagt waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich druk om maakt.
En we nemen een kijkje bij An 't Hoag, de doe boerderij in Rijkevoort-De Walsert, waar Job Albers zich oriënteert op natuurlijke landbouw.

Veel leesplezier!

INFO winter 2017