2018

Bladgroen voorjaar 2018Ons verenigingsblad heeft een nieuwe naam: Bladgroen!

In deze eerste editie van Bladgroen veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk over natuur en milieu? We hebben alle politieke partijen in het Land van Cuijk 14 stellingen over natuur en milieu voorgelegd. Veel politieke partijen hebben op onze stellingen gereageerd. Veel partijen gaven ook uitvoerige toelichtingen bij hun antwoorden. Omdat de toelichtingen niet allemaal in Bladgroen pasten, hebben we die op onze website gezet.

Wygard Braspenning schrijft niet alleen over het bevorderen van biodiversiteit in je eigen tuin maar ook over CO2-opslag: een goed idee of toch niet?

Tot slotschrijft Theo Wijnhoven in zijn column over de toekomst van de veehouderij.

Veel leesplezier!

Bladgroen voorjaar 2018

 

 

Bladgroen herfst 2018

 

In deze Bladgroen een column van Theo Wijnhoven onder de titel ‘Kerstboter’.
Verder een artikel over de kwaliteit van onze bodem en de relatie met koolstof en grondwaterstand, een stuk over de internationale actie van Li An Phoa, ‘Drinkable Rivers’, waarvoor zij de hele Maas afreisde en ook een dag in Maashees neerstreek om aandacht te vragen voor de kwaliteit van ons rivierwater.

We besteden kort aandacht aan het Hoofdlijnen Klimaat Akkoord, waar we in ons volgende nummer uitgebreid op terugkomen.
En aan twee groene iniatieven in het Land van Cuijk, waarin mensen laten zien dat zelf de handen uit de mouwen steken een goede formule is.
Tenslotte een stuk over wie er gaat opdraaien voor de kosten van de energietransitie en of dat, zoals het er nu voorstaat, een aanvaardbare verdeling van de lasten is.

Wij wensen u veel leesplezier.

Bladgroen najaar-winter 2018