2019


Bladgroen voorjaar 2019

Deze uitgave van Bladgroen is voor een groot deel gewijd aan het concept Klimaatakkoord van december 2018. Wat de plannen en ambities precies gaan betekenen voor het Land van Cuijk is nu nog moeilijk in te schatten, omdat er nog geen concrete beleidsmaatregelen aan gekoppeld zijn. Dat gaat pas in de komende maanden gebeuren. Toch hebben we geprobeerd om een regionaal tintje aan het geheel te geven door gastschrijvers uit de regio te vragen om hun visie op de uitkomsten van de verschillende sectoren (of Klimaattafels) op papier te zetten. Die visie hoeft niet overeen te komen met de kijk van de milieuvereniging op dit onderwerp.
 

Verder een column van onze voorzitter, Theo Wijnhoven, over imagopoetserij, een column over zelfregulering, een artikel over vooroordelen en een kort stukje over de nieuwe duurzaam leven campagne van Milieu Centraal, met tips om zelf de uitstoot van CO2 te beperken.
 

Bladgroen Voorjaar 2019.

 

 

We kunnen natuurlijk ook niet aan de belangrijke uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorbij gaan, die gevolgen heeft voor bestemmingsplannen, aanleg van wegen en vliegvelden en veehouderijen.
In een verhelderend artikel van de Werkgroep Behoud de Peel wordt uitgelegd wat de PAS is en wat de consequenties van de uitspraak van de Raad van State zijn.
Verder komen we nog terug op het klimaatakkoord, vragen we ons af of we nu allemaal vegetariër moeten worden (of misschien maar beter vlees kunnen eten van de Hollandse melkkoe), hebben we het over de biosfeer Maasheggen, over Herenboeren en over het tij dat aan het keren is.

 

  Bladgroen Herfst 2019.

 

 

 

 

Afgelopen zomer was hij weer uitgebreid in het nieuws: de eikenprocessierups. De manieren waarop dit beestje bestreden wordt verschillen nogal, en roepen ook de nodige reacties op. In de Achterhoek lijken ze een manier gevonden te hebben die én effectief is, én het milieu bespaart: ecologisch bermbeheer.

Voor ons reden om hier aandacht aan te besteden, en de gemeenten in het LvC te vragen naar hun bermbeheer. Bestrijdingsmiddelen werden en worden niet alleen gebruikt om de eikenprocessierups te bestrijden, maar ook in bijvoorbeeld de lelieteelt en landbouw. Wat betekent het hanteren van de gifspuit voor insecten? In het artikel over de koninginnenpage gaan we hier op in, en vertellen we over de bijzondere manier waarop enkele mensen in het LvC deze vlinder voor uitsterven in onze regio weten te behoeden. Ook wordt aandacht besteed aan het onderzoek van het tv-programma Zembla over de (mogelijke) relatie tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson.

Andere onderwerpen die in deze Bladgroen aan de orde komen zijn de (mogelijke) relatie tussen zonnepanelen en biodiversiteit, en het (on)nut van biomassa(centrales). Ook komen we nog terug op een artikel van een jaar geleden over de Great Bubble Barrier, nu de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn.
En verder hebben we een aantal (prikkelende) columns over boeren in een slachtofferrol en groen dogmatisme.

Bladgroen Winter 2019.