2021


Zoals we al aankondigden in de vorige editie van Bladgroen, staat deze editie in het teken van de Omgevingswet.
Jan Reijnen legt uit dat de Omgevingswet is bedoeld om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren maar vooral ook om participatie te bevorderen. In dat kader beschrijft hij waar onze prioriteiten liggen: de transitie van de landbouw, de energietransitie, leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat.
Geert vertelt over het project ‘Koersen op Kansen’ en legt uit dat de nadruk straks, als de Omgevingswet in werking is getreden, niet meer ligt op wat we niet willen maar op wat we dan wel willen en kunnen.
Wygard Braspenning voerde een gesprek met Douwe Terpstra (adviseur Watersysteem bij het Waterschap Aa en Maas) als vervolg op zijn artikel over verdroging in de vorige editie van Bladgroen.
En verder natuurlijk een column van onze voorzitter Theo Wijnhoven, een artikel over onze zorgen omtrent het voornemen van de provincie NoordBrabant om het mestbeleid te herzien en een artikel over milieuvergunningen.

Bladgroen winter 2021


Deze Bladgroen is gevuld met vele artikelen. Een aantal daarvan heeft grond of bodem als onderwerp. Zo hebben leden van het burgerinitiatief tot behoud van het weidelandschap uit Drenthe en Friesland een Grondrede (in plaats van een troonrede) geschreven, en is er een artikel over de transitie van de landbouw vanuit boerenstandpunt geschreven.
Verder is er een artikel over de proefboerderij in Vredepeel, waar de bodem een belangrijk onderwerp van onderzoek is, en een artikel over schimmels en virussen, dat ingaat op ons omgaan met grond. Een andere manier van omgaan met grond is te lezen in het verhaal van een tuin.
Andere onderwerpen zijn het bomenproject in het kader van ons 40-jarig jubileum, de plannen op ‘De Kuilen’ in Langenboom, de plannen voor een herenboerderij in het Land van Cuijk, de strijd tegen Roundup en de luchtkwaliteit binnenshuis.
Tot slot hebben we een artikel over de gesloten bestuurscultuur en haar invloed op leefomgeving en milieu, een artikel over granuliet in de Kraaijenbergse Plassen, een artikel over de vraag of kernenergie zonder meer afgewezen moet worden en natuurlijk een column van onze voorzitter.

Bladgroen Voorjaar 2021

 

Milieuvereniging Land van Cuijk bestaat nu ruim 41 jaar. Reden tot een feestje: jazeker. Iedereen snapt waarom het vorig jaar niet helemaal uit de verf is gekomen.
Het uitstel van het feestje is ook nog eens ergens goed voor geweest.Aanvankelijk waren er niet zo veel ideeën om het feest luister bij te zetten. Het idee van Gerard Hermens -een van de oprichters van de vereniging- om bomen te planten kwam eigenlijk te laat.Al was het maar dat er zoveel werk voor verzet moet worden om het plan te realiseren dat we dat vorig jaar niet gehaald zouden hebben. Reden te meer om de inspanning van Gerard hier te melden.
Bomen zijn nuttig en bomen zijn leuk.We hopen dat door de aanplant van een potentiële klimboom het ook voor de jeugd duidelijker wordt dat een boom leuk is. Uit onderzoek is gebleken dat bomen ook invloed hebben op het micro-klimaat in een buurt. Steden zonder bomen zijn kwetsbaarder voor de opwarming van ons klimaat dan als er wel bomen staan.
Het beeld van met een koel drankje bij heet weer in de tuin onder een boom zitten zal veel mensen aanspreken. Het zou mooi zijn als in sommige dorpen onze boom een plek wordt waar mensen de koelte opzoeken en elkaar ontmoeten.
Met enige trots presenteren we daarom dit project.

Bladgroen Bomen & Bossen, november 2021

 

In deze editie van Bladgroen, al weer de laatste van 2021, een gevarieerde verzameling artikelen met luchtkwaliteit als rode draad. Jan Reijnen beschrijft in zijn artikel “De kwalijke gevolgen van houtstook” welke schadelijke stoffen er vrijkomen bij het stoken van de kachel of de open haard.
En Sylvia van Duijnhoven laat in haar artikel zien hoe de eigenaren van de voormalige betoncentrale in Boxmeer zichzelf rijk rekenen met stikstofrechten.
Theo Wijnhoven houdt in zijn artikel een pleidooi tegen kernenergie. De lage CO2-uitstoot is volgens hem het enige voordeel van een kerncentrale.
Theo is ook gaan wandelen aan de Steeuwichtweg tussen Uden en Nistelrode en zag hoe zich daar een prachtig blauwgrasland ontwikkelt.
Wygard Braspenning betoogt in zijn artikel dat MLvC niet alleen moet schrijven over regionale milieukwesties maar zich ook bezig moet houden met (inter)nationale kwesties zoals de stikstofcrisis, die zich immers ook niet aan grenzen houden.
Verder roept hij ons in zijn artikel over bestuivers en biodiversiteit op om biologische zadenmengsels te zaaien.
In zijn column herinnert onze voorzitter Theo Wijnhoven ons eraan dat er toch echt ook een andere oplossing is voor het klimaatprobleem dan CO2-compensatie, CO2-rechten en innovatie.

Bladgroen December 2021