2021


Zoals we al aankondigden in de vorige editie van Bladgroen, staat deze editie in het teken van de Omgevingswet.
Jan Reijnen legt uit dat de Omgevingswet is bedoeld om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren maar vooral ook om participatie te bevorderen. In dat kader beschrijft hij waar onze prioriteiten liggen: de transitie van de landbouw, de energietransitie, leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat.
Geert vertelt over het project ‘Koersen op Kansen’ en legt uit dat de nadruk straks, als de Omgevingswet in werking is getreden, niet meer ligt op wat we niet willen maar op wat we dan wel willen en kunnen.
Wygard Braspenning voerde een gesprek met Douwe Terpstra (adviseur Watersysteem bij het Waterschap Aa en Maas) als vervolg op zijn artikel over verdroging in de vorige editie van Bladgroen.
En verder natuurlijk een column van onze voorzitter Theo Wijnhoven, een artikel over onze zorgen omtrent het voornemen van de provincie NoordBrabant om het mestbeleid te herzien en een artikel over milieuvergunningen.

Bladgroen winter 2021