Achtergronden

Bestemmingsplannen

Stelt de gemeente Land van Cuijk een bestemmingsplan op voor haar buitengebied, dan wordt onze vereniging vaak gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep. In zo'n klankbordgroep proberen wij ervoor te zorgen dat de bescherming van het milieu en van de bos- en natuurgebieden in de gemeente op de juiste manier in het bestemmingsplan worden opgenomen. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Géén mestverwerking
  • Minder beesten
  • Géén lelieteelt
  • Géén boomteelt in beekdalen
  • Géén uitbreiding veehouderij
  • Rond de kernen gelegenheid bieden tot volkstuintjes