Bomenopslag Ebben.

Een grote erfverharding in een gebied met landschappelijke en aardkundige waarden.
Buurtbewoners maakten opmerkingen, Ebben vroeg daarop een omgevingsvergunning aan. Wij maakten bezwaar, alsook de buurt.

12 juni 2023:  ons bezwaar bij de gemeente

3 Juni 2023 was de rechtszitting in Den Bosch, wij hebben er een goed gevoel bij.