Vergunningaanvraag co-vergister Volkelseweg Wilbertoord rammelt.

Met stijgende verbazing hebben we de vergunningaanvragen van Smits co-vergisten in de Princepeel bij Wilbertoord gelezen.

Een ondernemer met alle m.n. financiele middelen laat een aanvraag indienen, een omgevingsdienst is niet bij machte om dit goed te beoordelen en een toevallige vrijwilligersclub moet in de touwen om het recht te breien.

We zijn benieuwd naar de reactie van het bevoegd gezag. Daarnaast zullen we ook in politieke zin uiting geven aan een gevoel van onmacht, die breed gedeeld wordt, nu dit zo overgelaten wordt aan een vrijwilligersorganisatie.

MLvC heeft op 3 maart zijn voorlopige zienswijze hierover bij de Omgevingsdienst Brabant Noord ingediend, op 21 maart volgde onze volledige zienswijze.

Omdad deze hele procedure dusdanig omvattend en complex is hebben wij Gedeputeerde Staten gevraagd om ondersteuning ten behoeve van het inschakelen van professionele hulp.