Dommelsvoort

Een projektontwikkelaar is bezig om in Dommelsvoort, tussen de zuidelijke plas en Beers een bungalowpark te ontwikkelen. Na protesten is het plan ietwat aangepast/afgezwakt, maar nog steeds is dat in onze ogen ongewenst in dit gebied.

De recentste plannen van juni 2022 van de ontwikkelaar, omkleedmet allerlei mooie voorspiegelingen: uitvoeringsprogramma en rapportage Toekomstig Watergebruik.

Wij dienden op 27 juni 2022 een zienswijze hierover in bij gedeputeerde Staten.