Betoncentrale Boxmeer opnieuw in gebruik?

De huidige eigenaren van de Betoncentrale hebben plannen om deze opnieuw als Betonfabriek in bedrijf te nemen en vragen een nieuwe vergunning aan, gebaseerd op een oude vergunning uit 1992 als referentie. De provincie wil die toekennen: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 17 december 2020 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/127225) aan Nautisch Centrum Boxmeer B.V., Veerstraat 42, 5831 JN te Boxmeer voor het exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf, voor de locatie Veerstraat 42, 5831 JN te Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

Wij dienen op 26 januari 2021 een bezwaar hierop in omdat dit ons inziens om diverse redenen ongewenst is.

Op 22 maart 2021 dienen we een aanvulling op dit bezwaar in met meer en uitgebreide argumenten.

De eigenaar van de betoncentrale stuurde deze reactie op ons bezwaarschrift. Vooral de bijgevoegde afleverbon beton, die aan zou moeten tonen dat de betoncentrale nog steeds in gebruik is, werkte enigszins op onze lachspieren. Er is in maart 4,5 kuub betonmortel geleverd! Aan wie? Oh, ja. Toevallig aan één van de initiatiefnemers.

Op 12 april kondigen GS aan dat het bezwaar officieel behandeld zal worden en dat de hoor- en adviescommissie een hoorzitting zal gaan houden. En passant wordt gemeld dat de procedure van 12 naar 18 weken verlengd wordt.

De Gelderlander publiceerde er op 16 april een artikel over.

Op 5 mei ontvangen we het verweerschrift op ons bezwaar van de provincie en sturen wij onze reactie op de reactie van de eigenaar van de betoncentrale.

De betoncentrale had een Hinderwetvergunning van 14 januari 1992. Deze vergunning verviel van rechtswege toen het Activiteitenbesluit op 1 januari 2013 van toepassing werd op het bedrijf. Omdat de betoncentrale op dat moment al niet meer in bedrijf was, vervielen daarmee ook de stikstofrechten. Dat is wat wij tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie op 17 mei 2021 als aanvullend argument hebben aangegeven. De provincie en de advocaat van de betoncentrale konden hier niet direct op reageren. Daarom wordt er een tweede hoorzitting gepland. Op verzoek van de voorzitter van de bezwarencommissie hebben wij ons standpunt op schrift gesteld.

Op 27 mei 2021 ontvangen wij de reactie van de advocaat van de betoncentrale op ons standpunt en het aanvullend verweerschrift van de provincie.

De tweede hoorzitting vond plaats op 7 juni 2021. Wij reageerden op het aanvullend verweerschrift van de provincie. Nadat ook de provincie en de advocaat van de betoncentrale kort aan het woord waren geweest, waren de standpunten helder. De commissieleden hadden weinig vragen. Tijdens de rondvraag hebben wij toch de gigantische rekenfout die wij in de vergunning gevonden hebben aan de orde gesteld. Normaal gesproken discussiëren we niet over de inhoud van een vergunning als we van mening zijn dat de vergunning helemaal niet verleend had mogen worden. Deze “rekenfout” pakt voor de betoncentrale echter zó gunstig uit dat hij niet onvermeld mocht blijven.
Deze manier van werken zien we heel veel in Nederland. Het opkrikken van de zgn. referentiewaarde (oude rechten) zorgt er voor dat het stikstofprobleem op papier wordt opgelost, maar in werkelijkheid toeneemt.
Deze werkwijze is bijna niet te achterhalen omdat dit met intern salderen gebeurt en dus weggestopt zit in een vaak eenvoudige omgevingsvergunning (Obm's).
Dan komt er dus geen natuurvergunning meer aan te pas.

Op 17 november 2021 ontvingen wij van Gemeente Boxmeer een ontvangstbevestiging van ons bezwaar van 18 october 2021 met de mededeling dat we voor 1 december het bezwaar moetren aanvullen met de gronden van bezwaar.

Bekijk de centrale zoals die er anno 2021 bij staat.