Vergunningaanvraag co-vergister Volkelseweg Wilbertoord rammelt.

Met stijgende verbazing hebben we de vergunningaanvragen van Smits co-vergisten in de Princepeel bij Wilbertoord gelezen.

Een ondernemer met alle m.n. financiele middelen laat een aanvraag indienen, een omgevingsdienst is niet bij machte om dit goed te beoordelen en een toevallige vrijwilligersclub moet in de touwen om het recht te breien.

We zijn benieuwd naar de reactie van het bevoegd gezag. Daarnaast zullen we ook in politieke zin uiting geven aan een gevoel van onmacht, die breed gedeeld wordt, nu dit zo overgelaten wordt aan een vrijwilligersorganisatie.

MLvC heeft op 3 maart zijn voorlopige zienswijze hierover bij de Omgevingsdienst Brabant Noord ingediend, op 21 maart volgde onze volledige zienswijze.

Omdat deze hele procedure dusdanig omvattend en complex is hebben wij op 9 april Gedeputeerde Staten gevraagd om ondersteuning ten behoeve van het inschakelen van professionele hulp. Op 11 april kregen we via Brabantloket te horen dat ons verzoek “niet binnen de gestelde 5 dagen” behandeld kon worden. Maar dat “De te verwachten behandel termijn is gesteld op 5 - 10 dagen".

Omdat we eind juni nog steeds niets gehoord hadden stuurden we op 23 juni een "Herhaald Verzoek" met verwijzing naar de termijnoverschrijding, daarop hebben we tot nu toe echter geen antwoord gekregen....