de Kuilen

De Verordening De Kuilen is verouderd, de gemeente Mill en Sint Hubert werkt aan een nieuwe versie en heeft een conceptvisie gepubliceerd, MLvC heeft hierop - op 26 augustus 2018 - een zienswijze ingediend, we pleiten voor meer/betere natuur en minder grootschalige/lawaaiige activiteiten/evenementen.

Zienswijze MLvC

De gemeente bedankte ons (en anderen die gereageerd hebben)  - op 27 september - en zou de zienswijzen inbrengen in de definitieve, door de raad vast te stellen versie.

Wij hebben daarop gereageed dat we graag over deze vaststelling wilden meepraten, de gemeente bleek daar niet aan te willen: onze conversatie in deze.

Op 30-1-2019 spreken Gerard Hermens en Geert Verstegen in bij de Cie Ruimte en Economie van de gemeente Mill. MLvC vraagt hier om in de Kuilen vooral NIETS te doen.

In maart 2020 presenteerd de gemeente haar conceptverordening De Kuilen 2020, daarin komt niets van onze aanbevelingen, en die van anderen, terecht, wij dienen daarop in mei 2020 opnieuw een zienswijze in.

Inmiddels, juni 2020 is deze Verordening vastgesteld door de Gemeenteraad zonder onze opmerkingen serieus meegewogen te hebben.

In november 2020 heeft er een goed gesprek plaats gevonden tussen een recreatieondernemer en de milieuvereniging, over de plannen die hij had op de Kuilen. Hij zou graag op het voormalige motorcrossterrein  een camping met royale kampeerplaatsen, sanitair voorzieningen, multifunctioneel ontspanningsgebouw/zaal. Verder bij  het voormalige sanitairgebouw een horecafaciliteit met restaurant/brasserie, terras in lagen, multifunctionele zaal, het hele jaar open, bar/woonkamer, aangrenzend/aansluitend de receptie voor de camping en een shop voor de eerste levensbehoefte.

Dit alles is een mooi plan, maar volgens MLvC niet op deze plek. We hebben dit de initiatiefnemer ook laten weten. Grotendeels gaat het hier om een Natuurbestemming, alhoewel het er nu uitziet als een verlaten crossterrein. Ter vergelijking: als ergens een maisakker ligt met een woonbestemming dan kun je die ook niet kopen voor de prijs van landbouwgrond.

Wij gaan er van uit, dat het gemeentebestuur haar plicht om de Natuurbestemming te realiseren serieus neemt. Temeer omdat de beoogde locatie belangrijk is in de verbindende functie tussen de Langenboomse bossen en de Kuilen.

Ook bewoners kwamen in opstand tegen de plannen van de ondernemer en startten een petitie, die meer dan 4000 keer werd ondertekend: https://reddekuilen.petities.nl/
Op 6 april werd er ingesproken door initiatiefnemer tijdens de Commissievergadering van de gemeente Mill.

Mei 2021: Gemeente neemt een principebesluit om wel mee te werken aan het verzoek om een recreatiebedrijf te realiseren op de Kuilen en deels op het voormalige motocrossterrein. Zie nieuwsitem.
Stichting Natuurgebied De Kuilen koopt in het plangebied 5 ha grond met de intentie het leefmilieu en de natuur te behouden/beschermen.
Hiervoor hebben zij inmiddels subsidie toegekend gekregen op basis van een projectplan.

In augustus 2021 sturen we nogmaals een inspraakreactie naar het College van B&W van Mill & Sint Hubert.
En op 5 november 2012 dienden we een zienswijze in.

Eind juni 2022 maakte de Gemeente LvC bekend dat de plannen voor een camping zijn ingetrokken en dat ze in gesprek gaat met natuurorganisaties en reddekuilen om te komen tot verdere gebiedsontwikkeling.

 

Eind goed al goed. Missie volbracht. Door prima samenwerking en keuze van ons gemeentebestuur. Zie verder: Red de Kuilen - Petities.nl en Stichting Natuurgebied De Kuilen

 

Een kaartje van het bestemmingsplangebied met de beoogde lokatie van de camping: