Gemeenteraadsverkiezingen LvC 2021

Duurzame ambities partijen Land van Cuijk onder de loep

Milieuvereniging Land van Cuijk heeft alle politieke partijen en de voorzitter van de MLvC gevraagd naar hun ambities op het gebied van biodiversiteit, milieu en energietransitie. Inwoners van het Land van Cuijk konden zich met deze informatie voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 2021.

We hebben op 25 november 2021 een open brief aan alle leden van de nieuw gekozen LvC-gemeenteraad gestuurd om bij hun toch opnieuw aandacht voor het milieu te genereren.

We hebben de antwoorden opgenomen, klik op een logo om een opname te starten.

         

En zie hier een samenvattend overzichtje van de antwoorden waarin je ze gemakkelijk kan vergelijken.

De volgende vragen worden in de filmpjes door de politieke partijen en Milieuvereniging Land van Cuijk beantwoord:

Biodiversiteit:

  • De gemeente mag voorwaarden stellen aan de pachters van gemeentelijke gronden. Bent u er vóór om te eisen dat pachters geen bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken?
  • De Milieuvereniging vindt dat er onvoldoende wordt gehandhaafd op milieuwetten. Wat vindt u daarvan?
  • Er staat een bouwval van een betonfabriek in het Maasheggengebied. Moeten er maatregelen komen zodat die locatie niet opnieuw gebruikt gaat worden?

 Vee:

  • Bent u voor een aanscherping van de gemeentelijke geurnorm voor veehouderijen?
  • De veestapel moet kleiner. Vindt u dat er nog stallen bijgebouwd mogen worden?
  • Bent u voor nieuwe mestfabrieken in de gemeenten?

Klimaat:

  • Kunt u twee speerpunten van uw partij noemen om de uitstoot van CO2 te verminderen?
  • Hoe denkt uw partij over kernenergie, bijvoorbeeld een centrale, hier aan de Maas?
  • In 2050 moet Nederland van het gas af zijn. Welke maatregelen moet de gemeente nemen?

Waar maakt u zich het meeste zorgen over, als u denkt aan uw kleinkinderen en kinderen?