Nieuws

Velden in Brabant kleuren geelbruin.

Land van Cuijk - 15 april 2019

Je ziet momenteel veel geelbruine akkers: Glyfosaatgebruik.

Zie De Gelderlander van 15 april.

Zie ook Dwarskijker van 17 april.

Intrekken van lege vergunningen.

Mill en Sint Hubert - 19 maart 2019

Al decennia wordt er gesproken over het intrekken van lege vergunningen van de veehouderij. In deze tijd van aantasting van de leefomgeving van mensen en belasting van de natuur, moet dat doorgezet worden. We doen hierbij een concreet verzoek aan de gemeente Mill en Sint Hubert.

Nieuwsuur: bollen- en lelieteelt is gifteelt.

LvC - 6 maart 2019

Nieuwsuur rapporteerde over gifgebruik in de bollen- en lelieteelt.

MLvC heeft in zijn zienswijze op het Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer hier een apart punt (3) aan gewijd.

Zie ook: Info, Zomer 2015, pag 28.

Het platteland verandert sneller dan de stad, ook het Land van Cuijk.

Land van Cuijk - 19 februari 2019

Schaalvergroting, bevolkingssamenstelling, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen, de wateropgave, een tanende biodiversiteit en oprukkende verstedelijking.

Ruimtevolk bracht het in beeld. Verplichte kost voor elke LvC-bestuurder en -belangenbehartiger.

Twitter
Laden..
Flyer
Flyer
Acties

Bekijk onze acties!

Bekijken >
Achtergronden

Bekijk onze achtergronden!

Bekijken >
Leskisten

Al meer dan 35 projecten zijn er beschikbaar. In de lesprojectenmap worden de verschillende projecten nader belicht. Men kan de leskisten reserveren via deze website (”Reserveer leskist”). Er is een mogelijkheid om te zien welke leskisten in welke periode zijn uitgeleend (”Overzicht uitgeleende leskisten”).

Reserveren >