2016

 

De eerste INFO van 2016: een special over kunststofverpakkingsafval.

Plastic is overal, je ziet het overal in het dagelijks leven. 450.000.000 kilogram kunststofverpakkingen komen er in Nederland elk jaar op de markt. De helft gebruiken we in onze huishoudens, de andere helft in
bedrijven. Maar die 450 miljoen kilo is slechts ongeveer het derde deel van de totale hoeveelheid plastic die we jaarlijks gebruiken/verbruiken.
Vanuit het oogpunt van milieu, uitstoot van broeikasgassen en duurzaam gebruik van (fossiele) grondstoffen zijn de meeste mensen het erover eens dat het hergebruik van kunststoffen grote voordelen met
zich meebrengt.

Veel leesplezier!

INFO voorjaar 2016

 

 

 

 

INFO najaar 2016

In de tweede INFO van 2016 een reeks onderwerpen die ons de laatste tijd bezighielden.
In het oog springend is de mestproblematiek en alles wat daar mee samenhangt. Denk aan MACE, aan stikstof, odeur, staldering, biovergisting.
Een ander onderwerp waar de vereniging druk mee is, is de stroombaan van de Maas. Lees hierover op pagina 28.
Bij verschillende artikelen in deze INFO zijn we op de ‘beschouwende toer’ gegaan. Ook dat hoort erbij. Ook na ruim 35 jaar moeten we regelmatig stilstaan bij waarom we het doen.
En wil je ook ‘werken in uitvoering’ en je inzetten voor een beter milieu, natuur
en landschap? Neem contact met ons op.

Veel leesplezier!

INFO najaar 2016