Interessante links

Natuur- en milieuorganisaties

Brabantse Milieufederatie
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. De BMF overkoepelt rond de 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant, waaronder MLvC, en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.Vereniging Stop de Stank is opgericht door inwoners van Deurne die zich zorgen maken over de aantasting van gezondheid, leefbaarheid en milieu door de steeds toenemende intensieve veehouderij. Vereniging Stop de Stank informeert burgers en spreekt volksvertegenwoordigers aan. Ook interessant voor mensen die niet in Deurne wonen!

 


De Stichting Dassenwerkgroep Brabant bestaat uit een selecte groep enthousiaste vrijwilligers die door middel van informatieverstrekking, voorlichting, het verzamelen en verspreiden van gegevens en het verrichten van veldwerk de Brabantse das de status geven die hij verdient.

 

Water Natuurlijk

 

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Water Natuurlijk is speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. De bestuurders van Water Natuurlijk zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water.

 


Gemeente Land van Cuijk:


Achtergrondinformatiewww.knakdeworst.nl is een themasite van stichting Mens, Dier & Peel over de achtergronden van de intensieve veehouderij in de Peel; het grensgebied tussen Oost-Brabant en Noord-Limburg. Deze site heet zo, omdat het gebied dat beide provincies hebben aangewezen voor de concentratie van de intensieve veehouderij de vorm heeft van een worst. De gezamenlijke Peelgroepen vinden dat daar een einde aan dient te komen. Vandaar: knak de worst.

 

 

Burgerplatform Minder Beesten is een netwerk van Brabantse burger- en milieugroepen. Zij zetten zich in voor een forse afname van het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Leefbaarheid, volksgezondheid, dierwelzijn in de veehouderij en versterking van de biodiversiteit zijn speerpunten. Het platform verzet zich tegen de bouw van mestfabrieken.

 

het planbureau voor de leefomgeving

Mobilisation for the Environment