Meldingen

Wil je een milieuklacht melden, zoals:

  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • illegale stort
  • verdachte kap
  • verdachte lozing
  • verdachte vervuiling oppervlaktewater
  • bodemverontreiniging
  • vissterfte
  • verdachte jacht

… dan kun je op de Melden-pagina van de gemeente Land van Cuijk zien waar je met je specifieke klacht het beste terecht kunt.

Meldingen van overlast door bedrijven kunnen het beste rechtstreeks bij de milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant gedaan worden.

Overlast door particulieren kan rechtstreeks bij de gemeente Land van Cuijk gemeld worden, deze kan dan onder andere inzet van een Boa of gebiedsmakelaar regelen. Als het niet duidelijk is waar een melding thuis hoort kan je altijd bij de gemeente navraag doen.

De contactgegevens van de gemeente Land van Cuijk:

Gemeente Land van Cuijk algemeen (0485) 85 4000 gemeente@landvancuijk.nl

 

 

Klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen kan je ook melden bij Defensie via een klachtenformulier of telefonisch via het gratis nummer 0800-022 60 33.

Natuurlijk kun je klachten over het milieu ook bij ons melden. Je kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Mail het ingevulde klachtenformulier naar secretariaat@mlvc.nl. We laten je weten welke actie we ondernomen hebben naar aanleiding van je klacht!