Bermenbeleid-vogelstand-rupsen.

LvC - 11 juni 2020

Je ziet stees meer vogelkastjes hangen, hier hoort echter ook ook iets heel anders bij. Zie "onze Geert" in DG hierover.
 

Lees verder

Herindelingsontwerp Land van Cuijk.

LvC - 26 mei 2020

De gemeenten hebben een concept Herindelingsontwerp vastgesteld, het milieu komt er erg bekaaid vanaf, wij dienden bij de gemeenten onze zienswijze in.

Lees verder

Boxmeer: ombouw naar scharrelkalkoenen en slachterij. En dat in deze tijd??

- 11 mei 2020

Boxmeer verleent vergunning voor ombouw van een kalkoenenhouderij naar scharrelkalkoenen en een slachterij. MLvC dient een zienswijze in. Is ook een moreel appèl om zoiets in deze tijd niet te doen.

Op 12 mei horen we dat de ondernemer de aanvraag Hoogeindsestraat heeft ingetrokken....

Lees verder

DG: Brede steun onderzoek naar relatie vee en corona.

LvC - 5 mei 2020

Vandaag bericht De Gelderlander over het bericht dat een onderzoek naar relatie vee en corona gestart wordt.

Lees verder

Nieuwsuur over verband corona en luchtkwaliteit

- 2 mei 2020

Nieuwsuur rapporteert over het verband tussen corona en luchtkwaliteit.

Kijk vanaf de 33e minuut.

Lees verder

Vlaamse Gaai: Boxmeer bouwt stiekum zonder voortoets?

Boxmeer - 12 maart 2020

Een uniek stukje natuur dreigt uit de wijk Luneven is verdwenen. Er werd geen voortoets gedaan. Wij dienden een zienswijze in. 

Hierop wijzigt men het plan: er wordt toch een voortoets gevraagd en men vervolgd gewoon de procedure. Bestemmingsplan: Vlaamse Gaai.

Lees verder

Rekenkamercommissie LvC over duurzaamheid

LvC - 18 januari 2020

De rekenkamercommissie deed een onderzoek naar duurzaamheid in het LvC en maakte een rapport op.

Het kan maar één ding beteken: één Land van Cuijk!

Lees verder

NRC: ontstaansgeschiedenis Stikstofakkoord

- 28 december 2019

Het NRC publiceerde gisteren en vandaag twee heldere artikelen over de ontstaansgeschiedenis en de invulling van het PAS.

Lees verder

Inzicht in stikstofdepositie

LvC - 18 december 2019

Wageningen UR presenteert een Memo waarin op een heldere manier de stikstofproblematiek wordt samengevat

Lees verder

Krijspaleis versus varkensparadijs.

Sint Hubert - 7 december 2019

Varkensbaronnen met megastallen zorgen voor stankoverlast en schade aan het Brabantse landschap. Kleine boeren en omwonenden strijden voor de leefbaarheid. Ons bestuurslid Geert Verstegen aan het woord in de Groene Amsterdammer.

Lees verder

Vlaamse Gaai Boxmeer: er wordt flux gerooid.

Boxmeer - 28 november 2019

We dachten dat er nu netjes een voortoets gemaakt werd.... Vanochtend werd het bos aan de Vlaamse Gaai snel gerooid. Niks vergunning, niks voortoets. (zie ook ons item van 14 november).

DG en De MaasDriehoek publiceren hierover.

Lees verder

Serie over Nederland Varkensland in De Volkskrant.

- 13 november 2019

De Volkskrant maakt een 5 delige serie over Nederland Varkensland, waarin ook onze regio vernoemd wordt.
 

Lees verder

Niet alleen stikstof is het probleem.

intensieve landbouw - 16 oktober 2019
Lees verder

Kalverhouderij buiten of binnen de kringloop?

Kalverleed - 15 oktober 2019

De kalverhouderij importeert kalveren, importeert voer, en exporteert vlees.... Mest en de rest blijft hier.

Om nog maar niet te spreken over het dierenwelzijn daar.

Zelfs veel boeren vinden dit een slechte praktijk.

Lees verder

Nieuwe blootstellingsroute van nuttige insecten aan gewasbeschermingsmiddelen.

LvC - 6 augustus 2019

Onderzoek door de Universiteit van València en Wageningen Universiteit leert dat niet alleen via stuifmeel landbouwgif op insecten wordt overgedragen, maar ook via honingdauw.

Lees verder

Ga voor schoon water, vang een watermonster.

LvC - 29 juli 2019

Natuur&Milieu en ASN organiseerden een waterkwaliteitsbemonstering door burgers.

Enkele mensen van MLvC hebben in het LvC een aantal monsters genomen, Natuur&Milieu presenteert een rapportage: de waterkwaliteit is zorgelijk.

Lees verder

De fabeltjeskrant over de PAS

LvC - 24 juli 2019

Er is veel rumoer over, en er word(en) veel mist/fabels verspreid door "verongelijkte benadeelden".

Hierbij wat helderheden op een rijtje in de Fabeltjeskrant.

Lees verder

DG: Brabant moet boer toekomst bieden (wie moet wie eigenlijk toekomst bieden?)

Sint Anthonis - 31 mei 2019

In De Gelderlander van 31 mei lezen we in de editie Maasland een artikel met als kop ‘ZLTO: Brabant moet boer toekomst bieden’.

Wij hebben hierop gereageerd naar DG, die hebben het als ingezonden stuk geplaatst op 7 juni.

Lees verder

Groenstructuurplan 2019-2024 Sint Anthonis.

Sint Anthonis - 29 mei 2019

Sint Anthonis heeft een groenstructuurplan opgesteld, we zijn het niet eens met een aantal zaken en hebben onze zienswijze erop ingediend.

B.v. wel bijvriendelijke bermen maar geen verbod op pesticidengebruik op naastgelegen percelen.

St. Anthonis verschuilt zich achter (landelijke)regels.

Lees verder

Bustour gemeente Sint Anthonis.

Sint Anthonis - 17 mei 2019

Samen met raadsleden kijken wat er allemaal in het buitengebied speelt middels een bustour van raad en gemeente door dat buitengebied. Sprekers lichtten de ontwikkelingen toe die ze onderweg tegenkwamen.

Wij hebben er ons verhaal verteld.

Lees verder

Velden in Brabant (en in Rijkevoort-De Walsert) kleuren geelbruin: Bijvriendelijk.

Land van Cuijk - 1 mei 2019

We zagen vanmiddag in De Walsert een fors perceel, volledig met glyfosaat kapotgemaakt, tweezijdig was een stook gefreesd om blijkbaar weidebloemen of kruiden in te zaaien. De insecten die daar nectar gaan zoeken gaan zeker dood en/of krijgen geen nakomelingen. Daar kun je gif op innemen.

Lees verder

Intrekken van lege vergunningen.

Mill en Sint Hubert - 19 maart 2019

Al decennia wordt er gesproken over het intrekken van lege vergunningen van de veehouderij. In deze tijd van aantasting van de leefomgeving van mensen en belasting van de natuur, moet dat doorgezet worden. We doen op 19-3-2019 een concreet verzoek aan de gemeente Mill en Sint Hubert.

Lees verder

Nieuwsuur: bollen- en lelieteelt is gifteelt.

LvC - 6 maart 2019

Nieuwsuur rapporteerde over gifgebruik in de bollen- en lelieteelt.

MLvC heeft in zijn zienswijze op het Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer hier een apart punt (3) aan gewijd.

Zie ook: Info, Zomer 2015, pag 28.

Lees verder

Het platteland verandert sneller dan de stad, ook het Land van Cuijk.

Land van Cuijk - 19 februari 2019

Schaalvergroting, bevolkingssamenstelling, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen, de wateropgave, een tanende biodiversiteit en oprukkende verstedelijking.

Ruimtevolk bracht het in beeld. Verplichte kost voor elke LvC-bestuurder en -belangenbehartiger.

Lees verder

ED: Bescherm de burgers en stop het 'boerenkunstje'.

Regio - 16 februari 2019

In het ED verscheen een artikel van het Brabants Burgerplatform dat wij ondersteunen.

 

Lees verder

Voedsel-1000 dialoog.

- 10 februari 2019

Op dinsdag 19 heeft de provincie Noord-Brabant een brede maatschappelijke dialoog: Voedsel-1000 georganiseerd, zie het verslag in de Gelderlander van 22-2-2019.

Het verslag van de Provincie en het Voedselforum.

Lees verder

MLvC vraagt om in de Kuilen vooral NIETS te doen

Mill en Sint Hubert - 30 januari 2019

Vanavond spreken Gerard Hermens en Geert Verstegen in bij de Cie Ruimte en Economie van de gemeente Mill over de nieuwe verordening de Kuilen.

Onze inspraakrede.

Kijk ook bij Acties voor meer info.

Lees verder

Die stal komt er toch wel.....

Escharen - 16 januari 2019

De Gemeete Grave lijkt een Escharense varkensbooer de hand boven het hoofd te houden...

Op 23 jan vertellen de mensen van "Graafse Lucht" die hiermee bezig zijn hierover bij "Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten".

Lees verder

Vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet

Sint Anthonis - 15 januari 2019

Bij de provincie Noord Brabant liggen er twee vergunningaanvragen i.h.k.v de Natuurbeschermingswet: eentje in Ledeacker en eentje in Oploo.

Lees verder

Verborgen raamvallei.

Cuijk Grave Mill - 8 januari 2019

Het Gebiedsplan Raam is inmiddels vastgesteld en de uitvoering start.

MLVC heeft middels lid Martijn Schraven meegekeken.
 

Lees verder

Sint Hubert op oorlogspad.

Sint Hubert - 4 januari 2019

Na een uitgebreide en afgesloten besluitvormingsprocedure wil een nieuwe actiegroep nu ineens toch een andere oplossing.

Wij hebben onze mening hierover ingezonden in StHubert.nu, de Gelderlander berichtte daarover op 4 jan, de actiegroep wilde daarin niet reageren.
 

Lees verder

Illegale houtkap beboet.

Cuijk/Beers - 18 december 2018

Illegale houtkap aan de Giepkestraat in Beers is uiteindelijk beboet.

Lees verder

Mestfraude: zakken vullen ten koste van mens en milieu.

- 6 december 2018

Het Openbaar ministerie publiceert over mestfraude als ondermijnende criminaliteit.

Lees verder

Agrigedoe

Noordoost Brabant - 21 november 2018

Column in het Brabants Dagblad: Agrigedoe.

Lees verder

De Monitor: Glyfosaatgebruik

- 16 oktober 2018

Het Programma De Monitor van 16 october onderzoekt glyfosaatgebruik.

Lees verder

Maasheggen, een half jaar na het vlechten.

Oeffelt - 13 oktober 2018

Sinds een paar jaar doet een aantal leden van MLvC mee aan de wedstrijd maasheggenvlechten, op11 maart 2018 was de laatste. Ondanks de droge zomer doen de gevlochten maasheggen het goed.

Lees verder

Wist u dit… ???

- 28 september 2018

Er is een enorm verschil in de inkomenspositie van agrariërs.
Terwijl gezinsbedrijven het hoofd soms nauwelijks of niet boven water kunnen houden, was in 2016 één op de 5 werkende miljonairs actief in de landbouw. (CBS).

Lees verder

Nieuwe visie voor de Kuilen

Mill - 29 augustus 2018

De Verordening De Kuilen is verouderd, de gemeente Mill en Sint Hubert werkt aan een nieuwe versie en heeft een concept gepubliceerd, MLvC heeft hierop een zienswijze ingediend, we pleiten voor meer/betere natuur en minder grootschalige/lawaaiige activiteiten/evenementen.

Lees verder

Onze mest, niet alleen een Nederlands probleem

- 19 augustus 2018
Overbemesting zorgt voor 5 miljard schade in Duitsland
Lees verder

Mestfabriek: Oss wimpelt oproep van provincie af

- 17 augustus 2018
Mestfabriek-blokkade blijft: Oss wimpelt oproep van provincie af
 
Lees verder

Nieuwsuur reportage over falende luchtwassers

land van Cuijk - 14 juli 2018

Reportage in het dorpje Zeeland + interview met Johan van den Hout. Er wordt uitgelegd hoe een luchtwasser werkt en wat er mis mee gaat. Veel cowboys op de markt die slecht werkende machines leveren.

Lees verder

Eigenlijk geen nieuws: Opiniestuk in de Volkskrant.

Land van Cuijk - 15 juni 2018

In de Volkskrant verscheen een opiniestuk wat eigenlijk geen echt nieuws is: Veehouderij is zo goed als failliet.

Lees verder

Programma De Monitor over De Nederlandse mesthoop

Sint Hubert - 8 mei 2018

Het programa De Monitor van Teun van der Keuken besteed aandacht aan de mestproblematiek.

Lees verder

Geen derogatie meer AUB!

Mill - 27 maart 2018

Dat is de strekking van de brief die 11 milieu- organisaties gisteren verstuurden aan de Europese Commissie. Op 4 april 2018 stemt het Nitraatcomité van de Europese Commissie over een voorstel om Nederland opnieuw derogatie te verlenen.

Lees verder

De eerste editie van Bladgroen is uit!

Mill - 20 maart 2018

Ons verenigingsblad heeft een nieuwe naam: Bladgroen! In deze eerste editie veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk over natuur en milieu?

Lees verder

MACE definitief niet naar Landhorst

Landhorst - 4 maart 2018

MLvC is blij dat de grootste mestfabriek van Europa niet in Landhorst komt. Mestverwerking is geen oplossing maar houdt een probleem in stand. Er is maar één oplossing: minder beesten!

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Land van Cuijk - 3 maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraads- verkiezingen. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk op het gebied van natuur en milieu? Wij vroegen de partijen te reageren op 14 stellingen over landschap, water, energie, landbouw en natuur.

Lees verder

Gemeente Boxmeer rijdt scheve schaats

Rijkevoort - 2 maart 2018

Na meer dan 13 jaar zijn de oude varkensstallen van Cornelissen op Hoekstraat 14 in Rijkevoort nog steeds niet voorzien van de vereiste luchtwassers. Zelfs na een verzoek om handhaving lijkt de gemeente weinig zin te hebben om hiertegen op te treden. Een chronologisch overzicht:

Lees verder

Discussie over VAB's in Kwesties

Mill - 21 januari 2018

Op zondagavond 21 januari 2018 besteedde het NPO radioprogramma Kwesties aandacht aan de discussie over voormalige agrarische bedrijfs-gebouwen (VAB's). Onze voorzitter Theo Wijnhoven discussieerde met onder meer ZLTO voorman Jos Verstraten. Uitzending gemist?

Lees verder

Er is maar 1 oplossing: minder beesten

Mill - 12 januari 2018

Geert Verstegen schreef namens het Burgerplatform Minder Beesten een reactie op het opiniestuk van Huub Fransen in het FD van 6 januari 2018.

Lees verder

De nieuwe INFO is uit!

Mill - 6 januari 2018

De laatste editie van 2017 gaat over de vitaliteit van de bomen in het Land van Cuijk. Wat is de invloed van klimaatopwarming en stikstof- depositie op de gezondheid van onze bomen? En wat heeft de overmatige depositie van stikstof te maken met meesjes met gebroken pootjes?

Lees verder

Als de boer niet meer klaagt...

Sint Anthonis - 5 januari 2018

Vandaag in De Gelderlander: de reactie van MLvC
op het artikel 'Boeren als criminelen weggezet' van
Jos Verstraten, boerenvoorman uit Westerbeek.

Lees verder

MLvC presenteert Before the Flood

Mill - 6 juni 2017

Op 28 juni 2017 organiseert MLvC een filmavond in Myllesweerd voor de lokale politieke partijen en andere geïnteresseerden. We draaien de film `Before the Flood` van Leonardo DiCaprio.

Lees verder

Vooraankondiging Matinée in Brussel op 25 april

- 29 maart 2017

Vooraankondiging matinée in Brussel op 25/04/2017.  Onderwerp: (Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid?

Lees verder

MLvC bij het Maasheggenvlechten

Maasheggenvlechten-2017 - 14 maart 2017

De milieuvereniging deed op zondag 12 maart mee aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Maasheggenvlechten. Zie de foto's.

Lees verder

Laat uw grondwater testen op nitraat

Nitraattest - 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart vindt in Deurne het  Nationaal Debat ‘Volksgezondheid en veehouderij’ plaats. Op dezelfde avond kunt u het nitraatgehalte van uw grondwater laten testen.

Lees verder

Rechtszaak tegen stank van veehouderijen

Rechtzaak tegen stank - 7 maart 2017

Er wordt een civielrechtelijke zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Mill om stank van veehouderijen tegen te gaan.

Lees verder

Rapport volksgezondheid–veehouderij

Rapport volksgezondheid–veehouderij - 22 februari 2017

Intensieve veehouderij kan risico’s inhouden voor de volksgezondheid. De Brabantse milieufederatie heeft in een samenvattend rapport alles over dit onderwerp op een rijtje gezet.

Lees verder

Minder Beesten enquête

minder beesten - 14 februari 2017

Met een knipoog naar de landelijke verkiezingen heeft Brabant Burgerberaad Minder Beesten een enquête toegezonden aan de politieke partijen die in de Provinciale Staten zitten. 

Lees verder

Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

Mestdialoog - 18 november 2016

De Brabantse Milieufederatie, het Burgerplatform Minder Beesten en Milieuvereniging Land van Cuijk zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen waarmee de provincie gaat komen naar aanleiding van de mestdialoog.

Lees verder

Bomenkap in Boxmeer

Milieuvereniging vs Rijkswateerstaat - 27 oktober 2016

Rijkswaterstaat is langs de oevers van de Maas in Boxmeer bomen aan het kappen. Bedoeld om extreem hoog water vanuit Limburg vrij doorgang te geven.

Lees verder

Plastic korreltjes van autobanden

Plastic korreltjes en PAK's - 25 oktober 2016

Wat is de relatie tussen autobandenstof, sporten en kanker?

Lees verder

Debat over mobiliteit en doortrekken A77 uitgesteld

A77 en mobiliteit debat - 25 mei 2016

Het aangekondigde debat over mobiliteit en doortrekken van de A77 (oorspronkelijk gepland op 15 juni) is verschoven tot een latere datum.

Lees verder

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Glyfosaat-Roundup - 20 mei 2016

Op 18 en 19 mei zou Brussel beslissen of de pesticide glyfosaat in Europa gebruikt mag blijven worden. Die beslissing is uitgesteld. Het Duitse ‘Die Zeit’ deed een groot eigen onderzoek naar mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van glysofaat.

Lees verder

Excursie in Mill

excursie Mill - 24 april 2016

Op zondag 24 april gaf de Milieuvereniging Land van Cuijk een excursie door het buitengebied van Mill.

Lees verder

Landschappelijke inpassing gerealiseerd

Landschappelijke inpassing co-vergister - 21 april 2016

Een co-vergister aan de Broeksteen in Wanroij moest zijn installaties met aanplant landschappelijk inpassen. Dit is nu gebeurd.

Lees verder

Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee

minder mest - minder vee - 21 april 2016
Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ opent petitie.
Ondersteund door Milieuvereniging Land van Cuijk
Lees verder

Actie vee-stop in Brabant

actie vee-stop - 20 februari 2016

Probeer om binnen je sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen, collega’s en dorpsgenoten) mensen over te halen om zich aan te melden als steungever van het BurgerPlatformMinderBeesten (BPMB).

Lees verder

Sint Anthonis verplicht bedrijven tot landschappelijke inpassing

Sint Anthonis - 20 februari 2016

Onlangs stuurde MLvC de gemeente Sint Anthonis een brief met vragen over het ontbreken van landschappelijke inpassing van de varkenshouderij op het adres Broeksteen 3 in Wanroij.

Lees verder

Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

veehouderij, zorgvuldigheidscore, mest - 31 januari 2016

Brief van de milieuvereniging aan Gedeputeerde Staten over de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij. EN een artikel uit de krant van 1988, over mest. Er is niets nieuws onder de zon.

Lees verder

Over ammoniak, stront en laksheid

mest - 26 januari 2016

Uit de Volkskrant van dinsdag 26 januari: een column van Caspar Janssen. Hij schrijft over de ammoniakdeken die over ons land ligt. En dat het hoog tijd wordt dat er iets tegen gedaan wordt.

Lees verder

Ammoniak en Natura 2000 gebieden

Natura 2000 - 26 november 2015

De Milieuvereniging maakt zich zorgen over de depositie van ammoniak op de Natura 2000 gebieden. En heeft gemeente Boxmeer een brief daarover geschreven. Ook de andere gemeenten in het Land van Cuijk ontvingen een dergelijk schrijven.

Lees verder

Groeiend verzet in Eifel tegen import mest uit Nederland

Verzet tegen mestimport - 16 november 2015

EIFEL / DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR zendt woensdag 18 november om 22.00 uur de documentaire ‘Uns stinkt's! Die Mistrevolte’ uit over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland. Met beelden uit de Peelregio.

Lees verder

Diefstal van schone lucht

Geurbeleid Sint Anthonis - 11 november 2015

GEMEENTE SINT ANTHONIS | Op 9 november 2015 heeft de voorzitter van MLvC deelgenomen aan een informatieve discussie over de geurverordening. Zijn stelling was en is: Er is eigenlijk maar één oplossing en dat is minder beesten. De discussie over de normering is echter erg vertroebelend. 

Lees verder

Zorgen over kwaliteit landbouwbodem

Land van Cuijk - 4 november 2015

MLvC maakt zich zorgen over de kwaliteit van de landbouwbodem. Er zit te weinig structuur in door gebrek aan humus. De noodzakelijke houtachtige materialen gaan naar de gesubsidieerde energiecentrales.

Lees verder

Bijzondere vondst in natuurgebied in Mill

Orchidee in Mill - 15 oktober 2015

Op dinsdag 13 oktober werd er een bijzondere ontdekking gedaan door Gerard Hermens, lid van de milieuvereniging.

Lees verder

Cumulatie keert terug in geurregelgeving

Den Haag - 3 september 2015

De kans is groot dat in de nieuwe wetgeving over geurhinder uit veehouderijen, gemeenten bij de vergunningverlening worden verplicht de geuremissie van verschillende bedrijven bij elkaar  op te tellen.

Lees verder