Burgerplatform Minder Beesten vs provincie

Enige maanden geleden heeft het Burgerplatform Minder Beesten, waar de Milieuvereniging Land van Cuijk onderdeel van uit maakt, uitgebreide vragen over mestverwerking gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Deze antwoorden zullen op 30 november met gedeputeerde Anne-Marie Spierings besproken worden. In diezelfde week zullen de Peelgroepen hun positie bepalen ten aanzien van dit dossier. Dan zal blijken of dit college van GS een duidelijk andere koers vaart ten aanzien van de veehouderij en de mestverking in het bijzonder, dan het vorige college van GS.

Hieronder de brief van de provincie met de uitnodiging

 

Hieronder een link naar de beantwoording van de vragen

https://www.mlvc.nl//images/uploaded/files/20151125%20definitieve%20beantwoording%20vragen%20burgerplatform.pdf

Naar nieuwsoverzicht