Bustour gemeente Sint Anthonis.

Ik heb vertelt over de situatie waarin de natuur in Sint Anthonis verkeert, met de bodem als invalshoek. Korte samenvatting: de keuzes die we de afgelopen 75 jaar hebben gemaakt (kringloop open gebroken, ontwatering, monoculturen en bestrijdingsmiddelengebruik, etc,) hebben de bodem uitgeput. Gevolgen: minder organische stof betekent minder biodiversiteit, minder CO2-opslagcapaciteit, minder weerstand tegen ziekten en plagen, etc. Mogelijke oplossing: kringlooplandbouw met Bronlaak als voorbeeld.

Sylvia.

Naar nieuwsoverzicht