Cumulatie keert terug in geurregelgeving

 

VarkensstallenDen Haag - 3 september 2015

De kans is groot dat in de nieuwe wetgeving over geurhinder uit veehouderijen, gemeenten bij de vergunningverlening worden verplicht de geuremissie van verschillende bedrijven bij elkaar  op te tellen. Een dergelijke berekening van zogeheten cumulatie was in het verleden wettelijk voorgeschreven, maar die is bij de invoering van de Wet Geurhinder Veehouderij in 2006 geschrapt.

Alle partijen (boeren, burgers, milieufederaties, onderzoekers en bestuurders) die betrokken zijn bij de evaluatie van de bestaande geurregelgeving, willen dat cumulatie wordt opgenomen in de nieuwe omgevingswet, waarin geur wordt ondergebracht. Het invoeren van een cumulatieve toets betekent dat er ook normen komen, waaraan veehouderijen in een bepaald gebied gezamenlijk moeten voldoen. Nu gelden er alleen normen voor de geurbelasting van individuele veehouderijen op nabijgelegen woningen. Als de cumulatieve toets wettelijk wordt voorgeschreven, dan is het voor veehouderijen niet langer zinvol om bedrijven te splitsen in meerdere onderdelen en zo met elk onderdeel afzonderlijk binnen de norm te blijven. Een dergelijke splitsing wordt nogal eens toegepast om een bedrijf vergund te krijgen.

De  normen moeten zowel gelden bij de ontwikkeling van veehouderijen als bij de realisatie van nieuwe voor geurhinder gevoelige functies, zo staat in het advies aan staatssecretaris Mansveld van I&M dat door de deelnemers aan de evaluatie is opgesteld. Daarin staat ook dat te overwegen valt het onderscheid tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden zoals nu opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij te laten vallen. In deze gebieden gelden nu nog verschillende normen, maar dat onderscheid wordt als achterhaald beschouwd.

Het advies, waaraan ook een bijdrage is geleverd door de burgerwerkgroep Max 5 odeur, is een tussenadvies. Later dit jaar volgt een eindadvies, met daarin nieuwe geurnormen voor de veehouderij.

Naar nieuwsoverzicht