De Kuilen: principebesluit gemeente Mill en Sint Hubert

Waarmee het college voorbijgaat aan een petitie getekend door 4480 mensen. Waarbij het college kiest voor individueel en economisch belang en voorbijgaat aan belang van milieu en leefomgeving. De ontwikkeling van natuur in het gebied wordt hiermee ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de projectontwikkelaar. De ecologische verbindingszone waar het gebied deel van uit maakt wordt hiermee ernstig geschaad. De kans is groot dat (beschermde) soorten die in het gebied voorkomen zullen verdwijnen. Dat er in de omgeving nauwelijks draagvlak is voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied neemt het college blijkbaar voor lief.

Als milieuvereniging betreuren wij het vooral vanwege het belang van natuur en leefomgeving. Daarnaast betekent het dat we ons gedwongen voelen om in de procedure voor de vergunning te stappen via het indienen van bezwaren.

Wij willen graag wijzen op het initiatief van Stichting Natuurgebied De Kuilen. Zij hebben 5 ha van het gebied gekocht om daarmee wel de natuur en leefmilieu te behouden. Dat zij daartoe in staat zijn maakt duidelijk dat het draagvlak voor de ontwikkeling van een recreatiegebied klein is. Voor wie een bijdrage aan het initiatief van de stichting wil geven: info@natuurgebieddekuilen.nl

Elders op onze site kunt u bij projecten lezen over hoe wij denken dat de ontwikkelingen bij de Kuilen zouden moeten zijn.

Naar nieuwsoverzicht