Fietsverbinding over de Graafsche Raam t.h.v. Merletcollege en Brede School

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 van de gemeente Land van Cuijk heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om het college te laten onderzoeken of en waar een brug over de Graafsche Raam aangelegd kan worden om een fietsverbinding te realiseren tussen het Merletcollege en de Brede School. Ook een tracé over het Visio-terrein dient onderzocht te worden. In de voormalige gemeente Grave was hiervoor al geld gereserveerd.

Omdat hier natuurbelangen in het geding zijn heeft de MLvC samen met natuurorganisaties die in en rond Grave actief zijn op 21 september 2022 bij de gemeente een verzoek ingediend om te participeren in de betreffende onderzoeken en planvorming. Langs de Graafsche Raam is het waterschap bezig met de ontwikkeling van een EVZ (Ecologische Verbindingszone). In onze visie op het Visio-terrein hebben wij een EVZ opgenomen voor een verbinding voor onder meer sleedoornpage en das. Zie: Onze visie op het Visio-terrein.

Naar nieuwsoverzicht