Geen derogatie meer AUB!

Europese CommissieDat is de strekking van de brief die 11 milieuorganisaties gisteren verstuurden aan de Europese Commissie. Op 4 april 2018 stemt het Nitraatcomité van de Europese Commissie over een voorstel om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Als de lidstaten instemmen met het voorstel, mogen boeren in Nederland in 2018 en 2019 opnieuw meer dierlijke mest uitrijden dan de Europese Nitraatrichtlijn toelaat. Ons standpunt mag helder zijn: met een enorm stikstofoverschot dat gezondheid en natuur aantast kan het niet zo zijn dat Nederland nog voor twee jaar extra bemestingsruimte krijgt!

Naar nieuwsoverzicht