Geurproblematiek, gesprek met staatssecretaris.

Stank uit de veehouderij is al jaren en groot probleem. Vele procedures bij de Raad van State hebben dat probleem niet opgelost. De Raad van State gaat over het bestuursrecht. Uiteindelijk heeft een aantal bewoners, waaronder ook mensen uit het Land van Cuijk, de stap gemaakt om de Nederlandse Staat aan te klagen wegens foute normen in de Wet Geurhinder Veehouderij. Maar nu via de burgerrechter. De Rechtbank in Den Haag heeft op 14 september een achttal bewoners in het gelijk gesteld. De Staat          (daar valt ook een gemeente onder!) gedraagt zich onrechtmatig tegenover mensen die in een ernstige stanklucht zitten. De rechtbank beroept zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Art 8. Daarmee is de Staat schadeplichting. Hoewel er nog Hoger Beroep volgt, erkent de Staat dat ze fout zit.

Op 8 december ’22 zijn we in gesprek gegaan met Staatssecretaris Viviane Heijnen. Ondergetekende was daar bij als voorzitter van het Brabants BurgerPlatform met daarnaast onze advocaat en een PR-man. Het was een goed gesprek.  De staatssecretaris heeft aangegeven het probleem ook daadwerkelijk te willen aanpakken. Daar gaat niet op korte termijn een complete oplossing van de overlastsituatie opleveren. Dat is begrijpelijk. Maar we hebben goede hoop dat onze overheid gaat werken om haar burgers te beschermen tegen oprukkende overlast van de veeindustrie.

De staat heeft ontdekt dat er bij eerste onderzoek al zo'n 2.000 gezinnen boven tafel komen die door het beleid van de afgelopen decennia in een situatie zitten waarin hun mensenrechten worden geschonden. Dat ze dat feit nu erkennen, voelt al als een eerste stap naar oplossing van het probleem.

Het enige waar we ons nog zorgen over maken, is de termijn waarop dit gebeurt. We wachten al jaren, in sommige gevallen al decennia op een oplossing. Nu duidelijk is dat de overheid mensenrechten schendt, is het hopen dat ze die situaties niet nog jarenlang in stand gaat houden. De Staatssecretaris,  met een hele rij aan juristen en beleidsmedewerkers, heeft aangegeven met ons de voortgang te willen bespreken. Er wordt gesproken van eerste stap in het voorjaar.

Men toonde er zich van doordrongen, dat de consequenties van de gerechtelijke uitspraak zeer groot zijn. Mijn inschatting is dat die verder strekt dan alleen het thema stank uit de veehouderij. Het zou wel eens kunnen gaan om meer onderwerpen, waar de overheid ons mensen onvoldoende beschermt tegen inbreuken op ons direct leefmilieu. Zie voor het dossier: brabantsburgerplatform.

Wordt vervolgd.

Impressies van het gesprek met Staatssecretaris Heijnen:

Naar nieuwsoverzicht