Groeiend verzet in Eifel tegen import mest uit Nederland

ViaEIFEL / DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR zond woensdag 18 november om 22.00 uur de documentaire ‘Uns stinkt's! Die Mistrevolte’ uit over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland.

"Het is een schandaal dat onze regio steeds meer als stortplaats wordt gebruikt voor mest uit de bio-industrie”, zegt Katharina Schmidt-Loske. Zij is voorzitter van AG Grünlandschutz in de Eifel. Tijdens de zoektocht naar de oorzaak van het probleem kwam Schmidt-Loske in contact met de Peelgroepen. De WDR maakt er een documentaire over, inclusief opnamen in de Peelregio en in Brussel.

In de Eifel zijn er plannen voor de bouw van een mestopslagbekken met een capaciteit van 5.000 m3 die, zo vreest Schmidt-Loske, het mesttourisme verder zal aanwakkeren. Nu al is 40 procent van het Duitse grondwater zwaar belast met het voor de gezondheid gevaarlijke nitraat dat de afgelopen 30 jaar via de mest is uitgespoeld naar diepere lagen in de bodem en het grondwater. Op sommige plaatsen is de vervuiling zo sterk dat er geen water meer uit kan worden gewonnen zonder dure behandeling.

 “Zo lang boeren in Duitsland het mestoverschot blijven afnemen, blijft in de Peelregio het systeem van overproductie bestaan”, aldus Jan van Hoof (voorzitter van Mens, Dier & Peel).

In plaats van het aantal dieren wettelijk te verminderen, probeert de sector het mestoverschot in de Peel op te lossen met het bouwen van mestfabrieken die het overtollige water moeten verwijderen, waarna de dikke fractie en mest goedkoper naar het buitenland getransporteerd kan worden.

De Documentaire ‘Uns stinkt's! Die Mistrevolte’ werd woensdag 18 november om 22.00 uur uitgezonden door de Duitse tv-zender WDR. Via uitzending gemist is deze uitzending nog te bekijken: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/videounsstinktsdiemistrevolte102_tag-18112015.html

 

Naar nieuwsoverzicht