Illegale houtkap beboet.

In maart 2017 werd de millieuvereniging getipt dat aan de Giepkestraat in de gemeente Cuijk (achter fruitteeltbedrijf Cornelisse aan de Millseweg in Beers) een kapitale houtsingel was verwijderd. Ruim 40 volwassen eiken en honderden meters bosplantsoen waren tot op de grond afgezaagd. Het kan voor houtsingels prima zijn om regelmatig te dunnen en te verjongen, maar hier was overduidelijk sprake van grootscheepse vernieling.

Door de MLvC is aan de gemeente Cuijk gevraagd handhavend op te treden indien hier illegaal was gehandeld, en dat bleek zo te zijn. Het heeft heel wat duw- en trekwerk gekost voordat de gemeente echt in actie kwam, maar uiteindelijk werd eind 2017 proces-verbaal opgemaakt en is door de omgevingsdienst herplantplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet opgelegd.

Omdat het om een ernstig delict ging is het proces-verbaal ook naar het Openbaar Ministerie gegaan. Het O.M heeft nu de dader een boete opgelegd van 2000 euro. Hoewel wij vermoeden dat de gekapte eiken meer waard zijn dan 2000 euro (en dat misdaad dus toch loont) hopen wij toch dat al met al een signaal is afgegeven dat natuur en landschap niet vogelvrij zijn.

Situatieschets:

Naar nieuwsoverzicht