Is glyfosaat kankerverwekkend?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 18 en 19 mei zou Brussel beslissen of de pesticide glyfosaat in Europa gebruikt mag blijven worden. Die beslissing is uitgesteld. Het Duitse ‘Die Zeit’ deed een groot eigen onderzoek naar mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van glysofaat. In het Nederlandse tijdschrift ‘360’ vind je een goede vertaling van dat onderzoek.

Glyfosaat is het succesvolste en meest verkochte pesticide in de wereld. Het is door het Amerikaanse Monsanto onder de naam Roundup op de markt gebracht. Het pesticide heeft zich wereldwijd tot een van de belangrijkste aanjagers van de conventionele landbouw ontwikkeld. Het doodt nagenoeg elke soort van onkruid. En mogelijk niet alleen onkruid. Roundup wordt ook verkocht onder wel honderd verschillende andere benamingen.
Voorstanders en tegenstanders van glyfosaat vliegen elkaar in de haren. Het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam in maart 2015, na bestudering van wetenschappelijke onderzoeken, tot de conclusie dat de pesticide ‘hoogstwaarschijnlijk’ kankerverwekkend is. Code donkeroranje dus voor Roundup. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid vindt glyfosaat echter ‘waarschijnlijk’ niet kankerverwekkend.

Wie heeft er gelijk?

 

Een beetje verboden

De ontdekker van DDT (ooit het meestgebruikte  insecticide ter wereld) heeft voor zijn werk nog de nobelprijs gekregen, terwijl de stof nu in vrijwel elk land verboden is. Hetzelfde geldt voor Lindaan. In deze en andere gevallen kun je de beeldspraak ‘het kalf en de put’ van stal halen. Als de onderzoekers van de WHO gelijk hebben dan herhaalt zich dit patroon in het geval van glysofaat.

Ook in Nederland wordt veel landbouwoppervlak met glyfosaat behandeld. Geen enkele pesticide beland méér in het milieu, in voedsel en in het drinkwater. Het komt voor in aardbeien, bonen, aardappels en allerlei granen. Ook in brood, het pesticide doorstaat het bakproces. Sinds 1 januari 2016 heeft de Nederlandse regering het gebruik van glyfosaat op pleinen en kinderspeelplaatsen verboden en m.i.v. volgend jaar geldt een verbod op gebruik op sportvelden en in recreatieparken. Wordt glyfosaat dus een béétje gewantrouwd?

Het geeft te denken dat juist veel glyfosaat wordt gebruikt bij de teelt van gengewassen (tarwe, soja, mais, katoen). Deze genproducten zijn ongevoelig voor glyfosaat, ze gaan er niet dood aan. Het zaaigoed wordt veelal door Monsanto geleverd…..dat komt dat bedrijf dus goed uit.  Alleen al in Argentinië werd vorig jaar voor ruim 80 miljoenen hectaren aan gen-soja geteeld. (Dit is de grootte van driekwart Duitsland). In Nederland is genteelt verboden, maar de invoer van producten ervan niet.
Ik kan, als individuele consument, zelf bepalen hoeveel kankerveroorzakende sigaretten ik rook of hoeveel alcohol ik drink, maar ik kan zelfs niet bij benadering overzien hoeveel pesticide ik binnenkrijg.

De Europese commissie kan kiezen uit 2 mogelijkheden: beweren dat Glyfosaat onschadelijk is, of ze trekt de toelating van deze pesticide in.

 

Update 19 mei

Een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd tegen een hernieuwde Europese toelating van glyfosaat te stemmen is op 17 mei 2016 door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. SP, D66, GL en PvdD stemden voor.
Het besluit van de Europese Unie over de toelating van glyfosaat is uitgesteld. De verwachting is dat er komende week een besluit over de toelating van glyfosaat in de Europese Unie wordt genomen.

Zie verder het uitgebreide artikel van 12 mei op de website www.oneworld.nl

 

Update 20 mei

Het Duitse Bayer wil Mansanto inlijven. Dat is donderdag bekend gemaakt. Dan is Bayer voortaan de grootste in de wereld in landbouwgif.

Zaterdag 21 mei zijn er overal ter wereld actiedagen tegen Monsanto. Ook in enkele Nederlandse steden.

 

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht