Komt er bij jullie ook een mestfabriek?

Beste mensen,
onderdeel van de Achterban van Brabants Burgerplatform 

Het provinciebestuur van Brabant zoekt naar geschikte locaties voor het bouwen van grootschalige mestfabrieken. Niet alleen op industrieterreinen maar ook in het buitengebied. 
Dit beleid staat haaks op de noodzaak tot verkleining van de veestapel. Het vergroot de overlast (stank, verkeer) en de risico’s voor de volksgezondheid. Mestfabrieken zijn bovendien enorme subsidiesslurpers.

Zoektocht
De zoektocht van de provincie naar bouwlocaties is in volle gang. Onlangs inventariseerde een bestuurlijke werkgroep alle mogelijke locaties (146). De provincie heeft deze inventarisatie niet bekend gemaakt. Toch verscheen er op Twitter een (slecht leesbare) kaart waarop alle opties zijn aangegeven. Gelukkig is er een betere versie in Google Maps beschikbaar. Deze kaart laat zien dat de kans op de bouw van een mestfabriek bij jou in de buurt groter is dan je misschien denkt ! Op 13 januari 2021 geeft Gedeputeerde Staten het startsein voor de zoektocht naar geschikte locaties. 

Brabants Burgerplatform
Het Brabants Burgerplatform start vandaag een publiciteitscampagne over de deplorabele plannen van de provincie voor grootschalige mestbewerking. We publiceren berichten over de onzin van mestfabrieken en over de gevolgen voor leefbaarheid en gezondheid.  

Vandaag 
We hebben (minstens 1 van) onderstaande artikelen  :

gestuurd aan :

  • gedeputeerden en Leden van de PS
  • Colleges en gemeenteraden van Brabantse gemeenten
  • Waterschappen, GGD etc.
  • Dagbladpers : ED, BD, Gelderlander, Foodlog en de regionale Weekbladen 

en natuurlijk bij deze ook aan jullie ! 

Kom in actie
We roepen je op om in actie te komen. Deel berichten van het Brabants Burgerplatform op Social Media maximaal en voeg er je eigen initiatieven aan toe! Spoor mensen in je omgeving aan om stankoverlast te melden (Provinciale milieuklachtencentrale: 073-681 28 21 073). Een goed georganiseerde campagne die gedragen wordt door veel (boze) burgers vergroot de kans op een betere besluitvorming in het voorjaar aanzienlijk.  Tip : je kunt van de kaart van mogelijke mestfabrieklocaties een ingezoomde screenshot toevoegen rond je eigen woonplaats en dit toevoegen aan je bericht.

Effect
Verzet van burgers heeft effect. Kijk bijvoorbeeld naar Sterksel. Daar veroorzaakt de mestverwerker ‘Poort 41’ stank- en geluidsoverlast. De fabriek beweert op haar eigen website geurloos / reukloos te gaan produceren, maar in de praktijk klopt dat niet.  Er is sprake van geluid- en stankoverlast, zelfs tot op een afstand van 1,5 km. De bevolking van Sterksel meldt klachten regelmatig aan de omgevingsdienst, maar maakt de klachten tegelijkertijd ook goed zichtbaar op een lokale website. Dit heeft inmiddels geleid tot de omslag in de houding van het College van B&W en de provincie ten aanzien van de plannen voor een tweede mestvergister !

Discussie Forum van het Brabants Burgerplatform
We maken tevens van de gelegenheid gebruik om jullie te wijzen op de oprichting van een discussie forum van het Brabants Burgerplatform. 
Het is een experiment. We geven hier onze achterban en onszelf de gelegenheid om commentaar te geven op publicaties, vragen te stellen, interessante informatie te delen.
Dit staat naast onze Nieuwsbrief die slechts één richtingverkeer is.
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en help mee om relevante informatie te verspreiden onder onze achterban.
Om ongewenste reaguurders buiten te houden, vragen we je om eenmalig toegang te vragen tot het BBP Forum via een browser ingelogd met een google account.
Je kunt je mail aan het forum richten aan : bbp-forum@googlegroups.com en je kunt je op elk moment ook weer uitschrijven.

Heb je plannen, suggesties, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten !

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het Brabants Burgerplatform,

Geert Verstegen

Naar nieuwsoverzicht