MLvC presenteert Before the Flood

Enkele jaren geleden is Leonardo DiCaprio door de verenigde Naties benoemd tot ambassadeur voor de vrede. Hij heeft vooral de klimaatsverandering tot aandachtsgebied gekregen. Hij heeft een documentaire gemaakt waarin hij verschillende aspecten laat zien van de problemen die de klimaatsverandering veroorzaakt. Die documentaire heet ‘Before the Flood’.

Als Milieuvereniging Land van Cuijk zijn wij van mening dat iedereen die werkzaam is in leidinggevende en bestuurlijke posities deze film gezien zou moeten hebben. Om die reden bieden wij de lokale politieke partijen die zich op dit moment beraden op hun programmapunten voor de komende raadsperiode de mogelijkheid aan om de film te zien.

Datum:   28 juni 2017

Plaats:    Myllesweerd, Kerkstraat 3 Mill

Tijd:        19:30 - 22:00 uur

De film duurt 90 minuten. Na afloop van de film willen we graag met de aanwezigen gedachten uitwisselen die door de film opgeroepen worden. Uiteraard hopen we dat we daarmee invloed kunnen hebben op de standpunten van de partijen ten aanzien van de opgaven die het milieu van ons vraagt in de komende jaren. Om zo’n gesprek een bredere invalshoek te laten krijgen nodigen we ook provinciale politici uit en een aantal belangenorganisaties.

Die uitwisseling van gedachten zal vervolgens de basis vormen van een verslag dat we in het najaar zullen publiceren in ons tijdschrift INFO. Het kan onze leden -en andere lezers- helpen om een goed beeld te krijgen van waar partijen staan ten aanzien van de te nemen besluiten ten gunste van het milieu.

Houdt klimaatverandering jou ook bezig? Wil je met ons van gedachten wisselen over wat we op lokale schaal kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan? Meld je dan aan voor onze filmavond via secretariaat@mlvc.nl. Je bent van harte welkom!

Naar nieuwsoverzicht