Laat uw grondwater testen op nitraat

 Nitraat vormt nog steeds een probleem voor ons grondwater. Gelukkig wordt ons drinkwater gezuiverd en drinken mensen niet meer uit de pomp. Dus het directe probleem voor de volksgezondheid is zeer beperkt.
Maar de gevolgen voor onze natuur zijn nog steeds ingrijpend. Samen met ammoniak en de overbemesting zorgt deze vorm van stikstof voor “verrijking”. Dat klinkt goed. Maar door deze meststoffen verdwijnen steeds meer plantensoorten en daarmee diersoorten. We zien steeds meer brandnetels, vlier en braam. “De verrijking” is dus een vorm van obesitas en dan klinkt het heel anders.
Gedurende jaren is de hoeveelheid nitraat in ons grondwater dalende geweest. En gemiddeld was de Europese norm van 50 mg per liter in zicht. De laatste jaren zien we weer een lichte stijging en dat is een kwalijke ontwikkeling.

Veel Brabanders hebben een puls, zeg maar een kunstmatige bron.
Op 9 maart kunt U voor het luttel bedrag van 5 euro door Milieuvereniging Land van Cuijk uw grondwater laten testen op nitraat. Ook de zuurgraad wordt dan gemeten. En dat kan in Deurne. Op die avond is tevens het Nationaal Debat 'Volksgezondheid en Veehouderij'.
Plaats: Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, Deurne. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur). Aanmelden niet nodig. De toegang is gratis. De nitraattest kost 5 euro.

Wat moet u doen? U dient het water uit de bron even te laten lopen en vervolgens in een schoon potje op te vangen. Zet er even naam, postcode, huisnummer en mailadres op. Het zou wel eens zo druk kunnen worden, dat we de meting niet op dat moment kunnen doen. Dan krijgt u die later toegezonden

Naar nieuwsoverzicht