Niet alles dat mag, moet je willen

Open brief aan de gemeenteraad van Sint Anthonis:

Onder het motto: ‘Niet alles dat mag, moet je willen’ hebben wij er behoefte aan om jullie aan te spreken.

Het college van B&W van Sint Anthonis legt aan de gemeenteraad voor om een wijziging van het bestemmingsplan te bekrachtigen voor vergroting van een vleeskalverenstal op de Vlagberg.

Hoe is het mogelijk om binnen 500 meter van de staatsbossen de uitbreiding van intensieve veehouderij toe te staan? Zelfs nu een vorm van grondgebondenheid is vastgesteld omdat deze locatie onderdeel is van een groter bedrijf. Gronden verder weg van de locatie nemen de druk van uitstoot van stikstof ter plaatse niet weg. Wij hoeven niet te denken voor de ondernemer, die is daar zelf heel goed toe in staat. Dus nemen wij het op voor de leefomgeving en het milieu. We weten dat de procedure van ter inzagelegging is geweest. Daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Maar het kan toch niet zo zijn dat de bescherming van onze leefomgeving afhangt van de inzet van een vrijwilligersorganisatie. Alom is duidelijk dat we met zijn allen te veel stikstof uitstoten. En vooral dat de natuur daar veel hinder van ondervindt. De staatsbossen hebben geen natura 2000-status. Maar de staatsbossen zijn wel het belangrijkste stuk natuur in de directe omgeving van Sint Anthonis. Binnenkort is de gemeenteraad aan zet. Een coalitie die pretendeert zorg te hebben voor onze wereld en ons leefmilieu moet hier volgens ons een stokje voor steken.

Theo Wijnhoven, voorzitter Milieuvereniging Land van Cuijk.

 

Lees: de stukken over de geplande bestemmingsplanwijziging voor de gemeenteraadsvergadering.

Naar nieuwsoverzicht