Nieuwe Omgevingswet komt er aan.

Er was een presentatie van Frank van de Dungen van het Brabants Burgerplatform over die omgevingswet. Zie de sterk verkortte versie.

Daarna bespraken we onze toekomstvisie. Te denken valt hierbij aan: welke beeldkwaliteit zien we voor het Land van Cuijk? Het is al druk (woningen, fabrieken, landbouwbedrijven, infrastructuur, en ook nog natuur) en het wordt nog drukker. Hoe moet die ruimte ingevuld worden? Moeten er windmolens en zonneweiden komen? Hoe moeten de leefbaarheid en biodiversiteit gewaarborgd worden? Zie het verslag van deze avond.

Duidelijk is dat er hier nog een boel werk te doen is.

Naar nieuwsoverzicht