Open brief Gemeenteraden LvC

Geachte Colleges en raden,

We lezen een oproep van de burgemeester van Sint Anthonis aan zijn inwoners om
voorstellen te doen om het afscheid van de gemeente luister bij te zetten. Als
vereniging die 41 jaar geleden al uitging van één Land van Cuijk nemen we de
vrijheid om die oproep wat breder op te vatten en suggesties te doen voor en áán
ieder van de vijf gemeenten die straks samen de gemeente Land van Cuijk gaan
vormen. We zijn onlangs geconfronteerd met het IPCC-rapport. Duidelijk is dat er
concrete stappen nodig zijn om een dreigende milieuontwrichting af te wenden. Een
extra reden voor de gemeenteraden om de volgende suggesties ter hand te nemen
en de nodige besluiten te nemen.

Voor de gemeente Sint Anthonis hebben we in de nieuwsmedia al mogen vernemen
dat de gemeenteraad van mening is dat er geen landbouwdieren meer bij mogen
komen. In het gemeentelijk beleid begint de uitvoering van zo’n uitspraak bij de
ruimtelijke ordening. We vragen aan de gemeente, het college en de gemeenteraad
daarom om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het grondgebied van de
gemeente Sint Anthonis waarin het uitgangspunt staat dat er geen uitbreiding meer
mag plaatsvinden van dieren.

Voor de gemeente Boxmeer hebben we een andere wens. Al ruim 25 jaar is de
situatie van de voormalige betoncentrale aan de Maas op de rand van het
maasheggengebied onwenselijk. De definitieve afwikkeling heeft nog steeds niet
plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit het gegeven dat de huidige eigenaar van de locatie
stikstofrechten claimt. We vragen de gemeente Boxmeer om zich maximaal in te
spannen om deze onwenselijke ontwikkeling te stoppen.

Onze suggestie voor de gemeente Mill en Sint Hubert is om uitvoering te geven aan
een al lang geleden toegezegd plan om na de ontzanding van De Kuilen van het
gebied een natuurgebied te maken. De gemeente lijkt de ontwikkeling van een
recreatiepark te ondersteunen en dat past niet bij de natuurontwikkeling. We vragen
de gemeente om het initiatief van stichting Natuurgebied De Kuilen te ondersteunen
en realisering van verdere natuurontwikkeling mogelijk te maken.

Voor de gemeente Cuijk - het zou overigens mooi zijn als dit in de nieuwe gemeente
beleid zou worden- hebben we de volgende suggestie. Veel bermen die in eigendom
van de gemeente zijn worden door boeren en buitenlui voor hun eigen doelstellingen
gebruikt. In den lande is gebleken dat gemeenten vele hectaren terug kunnen halen.
De gemeente Cuijk heeft al beleid ingezet om bermen meer kans te geven voor
biodiversiteit, voor ontwikkeling tot bloemrijke groenstroken. Door het terughalen van
de bedoelde gronden kunnen ze volgens dit beleid bijdragen aan verbetering van de
biodiversiteit.

In Grave was voorheen Theofaan gevestigd, later op hetzelfde terrein Visio. Het
terrein is al enige tijd verlaten en heeft zich ontwikkeld tot wandel- en natuurgebied.
Met name heeft er zich al een dassenfamilie gevestigd. Klaarblijkelijk heeft de
gemeente groene ambities met het terrein. Een formeel besluit heeft er echter niet
over plaatsgevonden. Het zou daarom goed zijn als de gemeenteraad formeel het
terrein gaat bestemmen met een natuurbestemming. Dat vraagt dan om actie,
voordat de nieuwe gemeente een feit is.

Milieuvereniging Land van Cuijk.

Naar nieuwsoverzicht