Fairtrade werkgroep.

- 22 mei 2024

De werkgroep Fairtrade gemeente Land van Cuijk wil graag het predicaat Fairtrade Gemeente voor de hele gemeente verwerven (Boxmeer had dit predicaat al).

Lees verder

Planten er uit, stenen er in.

- 11 mei 2024

In heel Nederland gaan we stenen wippen en planten erin. In Land van Cuijk (Sambeek) gaan planten er uit en stenen erin.
 

Lees verder

IVN's organiseren Biodiversiteitsdag

- 26 april 2024

De Land van Cuijkse IVN's organiseren een biodiversiteitsdag op 26 mei 2024 op De Vilt.

Lees verder

Onder het Maaiveld, jaarvergadering.

- 28 maart 2024

In samenwerking met Filmcafé Grave presenteren we de film "Onder het Maaiveld" na afloop van onze jaarvergadering op 11 april 2024.
Lees meer.

Lees verder

Klimaatgesprekken.

- 19 februari 2024

Biblioplus verzorgt een serie klimaatgesprekken waar je inzichten uit de klimaatpsychologie opdoet.
Voor meer informatie kijk bij Biblioplus, er is nog plaats vrij.

Lees verder

Zienswijze Vliegbasis de Peel

- 12 februari 2024

MLvC maakt zich zorgen om nog meer vliegbewegingen boven het LvC, dat al een zwaar belast gebied is. Hoe denkt Defensie dit te voorkomen? Vandaar een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Lees verder

Gemeentelijke geurverordening

- 31 januari 2024

De gemeente heeft een geurverordening gemaakt met een beleidsregel hoe om te gaan met de stank uit de veehouderij. De Milieuvereniging heeft daarop een zienswijze geschreven.

Lees verder

Houtwal illegaal gekapt

- 26 januari 2024

Langs de Stevensbeekseweg van St Anthonis naar Stevensbeek is in ‘slowmotion’ een houtwal verdwenen. Wij verzochten de gemeente te handhaven en de houtwal te laten herstellen.
Jan 2024: men moet het nog gaan behandelen.

Lees verder

Veganistische workshop volgeboekt.

- 16 januari 2024

De workshop veganistisch koken is volgeboekt.
Voor reserve of mogelijk een 2e workshop: Lees verder

Lees verder

Heb je woensdagavond de dertiende tijd?

- 8 december 2023

Twee suggesties:
-RWS maasgeulplannen, komende 10 jaar.
-Theather: komende 100 jaar.

En je kan ze natuurlijk ook beide bezoeken.
 

Lees verder

Kraaienbergse plassen - Dommelsvoort ??

- 12 oktober 2023

Vragen aan provinciale staten: ‘Past zo’n vakantiepark nog wel?’
Kliknieuws bericht er over. Zie voor meer informatie: https://www.mlvc.nl/acties

 

Lees verder

Nieuwe woningen in de Haart?

- 25 september 2023

In het gehucht Haart ligt nu een plan voor de bouw van 3 Ruimte voor Ruimtewoningen. Deze locaties liggen in het zoekgebied voor een oost-west natuurcorridor. Wij dienen een zienswijze in.
 

Lees verder

Bezwaar aanleg pad en brug naar Grote Beekweg Wanroij.

- 2 augustus 2023

Er loopt een aanvraag voor een vergunning om een brug aan te leggen over de Raam. De aanvraag betreft een initiatief van de co-vergister Aben BV. De Milieuvereniging is niet te spreken over deze aanpak. We maken bezwaar.

Lees verder

Grootschalige verharding langs Millseweg in Beers.

- 13 juni 2023

Grote erfverharding in een gebied met landschappelijke en aardkundige waarden.
Buurtbewoners maakten opmerkingen, Ebben vroeg daarop een omgevingsvergunning aan, wij maken daarop bezwaar, alsook de buurt.

Lees verder

Omgevingsvisie MLvC aangeboden aan het gemeentebestuur.

- 30 mei 2023

De avond over de Omgevingsvisie van de MLvC werd druk bezocht. 107 aanwezigen toonden hun betrokkenheid. De visie werd aangeboden aan wethouders Mark Janssen en Antoinette Maas. Hier ons verslag er van.

Lees verder

Melkvee vergunning ingetrokken van Reekschekampweg 1 in Velp.

- 29 mei 2023

Op het agrarisch bedrijf Reekschekampweg 1 te Grave wordt al vanaf 2006 geen melkvee meer gehouden. Provincie weigerde om te handhaven en het bedrijf te sluiten. Wij gingen in beroep en de rechtbank is het met ons eens.

Lees verder

Houtsingel vernield langs Duits Lijntje

- 23 april 2023

Er is op 2 plekken een doorsteek gemaakt in de houtsingel, waarbij ook de aangrenzende sloot is gedempt.
We gaan een handhavingsverzoek indienen.

Lees verder

7 april: Omgevingsvisie ter goedkeuring voorgelegd aan ledenvergadering

- 7 april 2023

Op 7 april lag de Omgevingsvisie van Milieuvereniging Land van Cuijk ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering van de vereniging in de Jachthoorn te Sint Hubert.

Lees verder

Eiwitcampus Beers wil fors uitbreiden

- 4 april 2023

De eiwitcampus (oude KI-locatie in Beers) wil fors uitbrteiden, wij hebben een aantal vragen hierbij.

Lees verder

MLvC deed mee aan de Maashegvlechtwedstrijd

- 12 maart 2023

De Milieuvereniging deed ook dit jaar weer mee aan de maasheggenvlechtwedstrijden.
 

Lees verder

Schone Lucht Akkoord

- 2 maart 2023

Op 2 maart werd er door de Commissie Omgeving van de gemeente Land van Cuijk gesproken over het Schone Lucht Akkoord. Hierin kwam de geurhinder van de veehouderij aan de orde. MLvC sprak in.

Lees verder

Brabants Burgerplatform stapt uit mestoverleg

- 17 februari 2023

Het Brabants Burgerplatform stapt per direct uit het overleg over de mestproblematiek in de provincie. Ze hebben het gevoel er ‘voor de schone schijn bij te zitten’. ,,Daar passen we voor. We kunnen onze tijd beter besteden.”

Lees verder

Geurproblematiek, gesprek met staatssecretaris.

- 8 december 2022

De overheid moet burgers beschermen tegen stankoverlast. De rechter heeft mensen in het gelijk gesteld, de Staat is schadeplichtig.
Er was een gesprek over met staatssecretaris Viviane Heijnen en een aantal ambtenaren.

Lees verder

Gemeente LvC houd een enquête over luchtkwaliteit.

- 15 oktober 2022

We missen hierin duidelijke vragen over stank/geuroverlast, maar toch, het lijkt ons goed deze in te vullen:
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/nieuws/2022/10/12/poll-over-luchtvervuiling

Lees verder

Duurzaam beheer van sportvelden

- 27 september 2022

MLvC organiseerde een studieavond over duurzaam sportveldenbeheer op 27 september 2022.
Voor meer informatie en de presentaties hiervan kijk hier.

Lees verder

Fietsverbinding over de Graafsche Raam t.h.v. Merletcollege en Brede School

- 23 september 2022

Gemeente LvC laat onderzoeken of en waar een brug over de Graafsche Raam aangelegd kan worden om een fietsverbinding te realiseren tussen het Merletcollege en de Brede School.
Wij willen graag participeren in de planvorming.

Lees verder

Infoavond Omgevingswet, 14 september.

- 14 september 2022

Kennisopbouw t.b.v. ideeënvorming m.b.t. de inrichting van onze gemeente LvC: we organiseeerden weer een avond: Klik hier om de presentaties te bekijken.
En het verslag ervan.

 

Lees verder

Uitnodiging veldbezoek Oeffeltse Raam 25 augustus 2022

- 28 juli 2022

Waterschap Aa en Maas legt uit wat ze er gedaan hebben en nog willen gaan doen.

Aanmelden: Lieke de Bruijckere: ldebruijckere@aaenmaas.nl of bij ons sectretariaat@mlvc.nl

 

Lees verder

Mammoetboom op het Visioterrein

- 14 juli 2022

De Bomenstichting is een petitie gestart om de Mammoetboom op het Visioterrein in Grave te beschermen.

Lees verder

Dommelsvoort

- 27 juni 2022

Een projektontwikkelaar is bezig om in Dommelsvoort, tussen de zuidelijke plas en Beers een bungalowpark te ontwikkelen.
Wij dienden een zienswijze hierover in.

Lees verder

Wilt u invloed op uw eigen leefomgeving? Thema-avond 22 juni over energie en klimaat.

- 22 juni 2022

Één gemeente Land van Cuijk en ... er komt wetgeving die de gewone burgers meer invloed geeft: de nieuwe Omgevingswet.
Zie hier de presentaties van deze avond en het verslag ervan.


 

Lees verder

Veldtocht met wethouders en ambtenaren

- 17 juni 2022

Enkele leden van MLvC met de wethouders Maas en Janssen en drie ambtenaren zijn naar locaties geweest in het noorden van het land van Cuijk waarvan het volgens ons zinvol was dat de wethouders daar eens gingen kijken.

Lees verder

Zienswijze Visio terrein.

- 7 juni 2022

Wij hebben mede onze naam gezet onder een zienwijze van diverse organisaties over de ontwikeling van het Visio-terrein in Grave.

Lees verder

Bio Energie Centrale Cuijk: kans op stillegging.

- 28 april 2022

De centrale draait nu al sinds ca 2000 met een NOx-emissie van ca 80 ton/jaar en ca 5 ton ammoniak. Dit zonder natuurvergunning.
De provincie vindt dat niet nodig.
De rechter zet hier een grote streep door.

Lees verder

Marc Pieterse's gevecht tegen Glyfosaat

- 27 april 2022

Afgelopen maandag 25 april diende in Den Haag een zaak voor de meervoudige kamer (3 rechters) van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze was aangespannen door Marc Pieterse, hierin gesteund door de MLvC.

Lees verder

Op 20 april 2022 werd er een thema-avond gehouden over Landbouw en Natuur

- 24 april 2022

Er waren 120 bezoekers en drie inleiders. De bijbehorende presentaties vindt U hier achter elkaar.

Lees verder

Vroege Vogels interviewt MLvC en ZLTO.

- 17 april 2022

Het radioprogramma Vroege Vogels op zondagochtend interviewt de nieuwe ZLTO voorman Rob Wientjes samen met MLvC man Geert Vertstegen. Luister uitz. gemist(start op 46min. en 20sec). En hier direct te beluisteren.
 

Lees verder

Zeventien bomen zijn geplant.

- 2 april 2022

Het bomenproject naar aanleiding van ons veertigjarig jubileum is een succes. In de tweede helft van maart zijn er 17 bomen geplant. Zie ook een film ervan.

Lees verder

Geen bespuitingsvrije bufferzone bij Brakels Eng?

- 31 maart 2022

De Milieuvereniging heeft middels een brief haar zorgen geuit voor het mogelijk niet hanteren van een bespuitingsvrije zone bij woningbouwplannen in Oeffelt.

Lees verder

Maasheggenvlechten: zilveren sikkel voor MLvC

- 16 maart 2022

MLvC kreeg door Marius Grutters de zilveren sikkel uitgereikt voor de best uitgegroeide heg.

Lees verder

Boompjesactie IVN

- 17 januari 2022

Na het succesvol weggeven van 1000 boompjes wil IVN Maasvallei meer boompjes aan de man brengen. Ze hebben velen teleur moeten stellen en daarom start men nu een actie analoog aan die van Urgenda: Meer Bomen Nu.

Lees verder

Podcastserie Provincie NBr, over landbouw en voedsel

- 25 december 2021

De Provincie Noord Brabant maakte een podcastserie over hoe de landbouw- en voedselketen er in 2030 er uit zal zien.

In aflevering #4 SAMEN, is ons bestuurslid Geert Verstegen aan het woord.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen LvC 2021

- 10 november 2021

Wij hebben alle politieke partijen (en onszelf) gevraagd naar de ambities op het gebied van biodiversiteit, milieu en energietransitie.
Dat hebben we opgenomen en kan via onze site bekeken worden.

Lees verder

Eerste boom is op 10 november in Rijkevoort geplant

- 10 november 2021

Omdat de milieuvereniging Land van Cuijk 40 jaar bestaat én omdat de 5 LvC gemeenten per 1 januari samengevoegd worden, heeft de milieuvereniging voor alle inwoners van de nieuwe gemeente een cadeau. Een boom.

Lees verder

Waterschap graaft breukzone door.

- 3 november 2021

In verband met vermeende wateroverlast op naburige landbouwpercelen is in opdracht van Waterschap Aa en Maas ter hoogte van de breukzone een bypass aangelegd. Hierbij is de breukzone doorgraven waardoor het kwelwater versneld wordt afgevoerd.

Lees verder

Aanval van twee kanten op 'illegale mestfabriek'

- 28 september 2021

De Gelderlander publiceert er een artikel over: Mestfabriek van Smits Groep in Wilbertoord onder vuur.

Zie voor deze hele mestfabriek-historie onze actiepagina.
 

 

Lees verder

Een koninklijke onderscheiding voor Geert Verstegen

- 24 september 2021

Burgemeester Walraven van Mill en Sint Hubert heeft op vrijdagavond 24 september na afloop van de jaarvergadering van de milieuvereniging Geert Verstegen geridderd.

Lees verder

Steeds meer burgers meten omgevingscondities.

- 17 september 2021

Er is een toenemende landelijke trend van inwoners die omgevingsparameters meten.

Zo ook in het Land van Cuijk.

Lees verder

Open brief Gemeenteraden LvC

- 19 augustus 2021

Wij stuurden een open brief met een oproep aan de gemeenteraden van het LvC met daarin voor elke gemeente een oproep voor een laatste goede actie.

Zie ook in DG.

Lees verder

De Opstandelingen over de Graspeel

- 8 juli 2021

Het BNN VARA programma Opstandelingen besteed aandacht aan de stankoverlast in de Graspeel.

Zie ook het bericht hierover in het Brabants dagblad.

Lees verder

Niet alles dat mag, moet je willen

- 25 mei 2021

Nabij de heide van de staatsbossen wil een rundveebedrijf uitbreiden met 783 stuks.

MLvC stuurt een open brief aan de Gemeenteraad van Sint Anthonis.

Lees verder

De Kuilen: principebesluit gemeente Mill en Sint Hubert

- 13 mei 2021

Gemeente neemt een principebesluit om wel mee te werken aan het verzoek om een recreatiebedrijf te realiseren op de Kuilen en deels op het voormalige motocrossterrein.

Lees verder

Moratorium voor mestfabrieken.

- 5 mei 2021

In onze provincie woedt een hevige discussie over weer nieuwe locaties voor mestfabrieken, we vragen de LvC-gemeenten met redenen geen nieuwe mestfabrieken toe te staan.

Lees verder

Betoncentrale weer operationeel?

- 16 april 2021

De Gelderlander publiceerde een artikel over onze actie tegen reactiveren van de Betoncenrale.

Lees verder

De Vuilnisman over co-vergisters

- 15 maart 2021

Teun van der Keuken maakte een aflevering van De Vuilnisman over co-vergisters.

Lees verder

De stank-app van het Burgerplatform is nu operationeel

- 20 februari 2021

Onder andere met medewerking van enkele MLvC leden heeft het Brabants Burgerplatform een stank-app ontwikkeld.

Je kan ermee direkt melden als het ergens stinkt, en je kan op een kaart zien of er meer meldingen zijn en hoe erg het is.

Lees verder

Komt er bij jullie ook een mestfabriek?

- 24 januari 2021

Het provinciebestuur van Brabant zoekt naar geschikte locaties voor het bouwen van grootschalige mestfabrieken.

Het Brabants Burgerplatform start een publiciteitscampagne over de deplorabele plannen.

Lees verder

Brabant is op zoek naar mestfabrieklocaties.

- 23 december 2020

Mestfabrieken zorgen de laatste maanden voor veel discussie. Ze zorgen voor overlast: de stank is intens en ongezond. En ondertussen vragen veel mensen zich af: waar komen die fabrieken dan?

Lees verder

Statenvragen mbt Smits Volkelseweg.

- 16 december 2020

Er zijn Statenvragen gesteld door 50+: Omdat de inrichting daardoor in strijd met de vergunde situatie in werking is, is een handhavingstraject gestart. In het kader van dat traject is een last onder dwangsom opgelegd.

Lees verder

Monumentale bomen in Mill.

- 5 december 2020

MLvC mist de motivering bij het verwijderen van bomen van de lijst voor monumentale bomen van de gemeente Mill.

We dienen onze zienswijze hierover in.

Lees verder

Problematiek van de veehouderij

- 28 november 2020

Geert Verstegen legt uit: Hoe los je de problematiek van de veehouderij in één klap op?

Lees verder

MLvC brief mbt. mestfabrieken.

LvC - 12 november 2020

De provincie wil regelgeving rond mestfabrieken versoepelen. Wij hebben hierover een brief geschreven aan de Brabantse prov. Staten waar we onze zorgen uiten.

Lees verder

Nieuwe Omgevingswet komt er aan.

- 25 september 2020

De overheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet, we hielden er op 22 september een informatie/discussieavond over. Zaken worden straks geborgd in die Omgevingswet, we willen daar graag een positieve inbreng leveren.

Lees verder.

Lees verder

Toe, leg het nog 'n keer uit ...

LvC - 4 juli 2020
"Vooruit dan. Je haalt eiwitrijke soja uit Zuid Amerika. Die voer je aan een koe zodat die melk geeft."

Lees verder.

Lees verder

Bermenbeleid-vogelstand-rupsen.

LvC - 11 juni 2020

Je ziet stees meer vogelkastjes hangen, hier hoort echter ook ook iets heel anders bij. Zie "onze Geert" in DG hierover.
 

Lees verder

Herindelingsontwerp Land van Cuijk.

LvC - 10 juni 2020

De gemeenten hebben een concept Herindelingsontwerp opgesteld, het milieu komt er erg bekaaid vanaf, wij dienden onze zienswijze erop in.

Het Herindelingsontwerp is op 9 juni vrijwel ongewijzigd vastgesteld en wordt aan de gemeenteraden aangeboden.

Lees verder

Boxmeer: ombouw naar scharrelkalkoenen en slachterij. En dat in deze tijd??

- 11 mei 2020

Boxmeer verleent vergunning voor ombouw van een kalkoenenhouderij naar scharrelkalkoenen en een slachterij. MLvC dient een zienswijze in. Is ook een moreel appèl om zoiets in deze tijd niet te doen.

Op 12 mei horen we dat de ondernemer de aanvraag Hoogeindsestraat heeft ingetrokken....

Lees verder

DG: Brede steun onderzoek naar relatie vee en corona.

LvC - 5 mei 2020

Vandaag bericht De Gelderlander over het bericht dat een onderzoek naar relatie vee en corona gestart wordt.

Lees verder

Nieuwsuur over verband corona en luchtkwaliteit

- 2 mei 2020

Nieuwsuur rapporteert over het verband tussen corona en luchtkwaliteit.

Kijk vanaf de 33e minuut.

Lees verder

Vlaamse Gaai: Boxmeer bouwt stiekum zonder voortoets?

Boxmeer - 12 maart 2020

Een uniek stukje natuur dreigt uit de wijk Luneven is verdwenen. Er werd geen voortoets gedaan. Wij dienden een zienswijze in. 

Hierop wijzigt men het plan: er wordt toch een voortoets gevraagd en men vervolgd gewoon de procedure. Bestemmingsplan: Vlaamse Gaai.

Lees verder

Rekenkamercommissie LvC over duurzaamheid

LvC - 18 januari 2020

De rekenkamercommissie deed een onderzoek naar duurzaamheid in het LvC en maakte een rapport op.

Het kan maar één ding beteken: één Land van Cuijk!

Lees verder

NRC: ontstaansgeschiedenis Stikstofakkoord

- 28 december 2019

Het NRC publiceerde gisteren en vandaag twee heldere artikelen over de ontstaansgeschiedenis en de invulling van het PAS.

Lees verder

Inzicht in stikstofdepositie

LvC - 18 december 2019

Wageningen UR presenteert een Memo waarin op een heldere manier de stikstofproblematiek wordt samengevat

Lees verder

Krijspaleis versus varkensparadijs.

Sint Hubert - 7 december 2019

Varkensbaronnen met megastallen zorgen voor stankoverlast en schade aan het Brabantse landschap. Kleine boeren en omwonenden strijden voor de leefbaarheid. Ons bestuurslid Geert Verstegen aan het woord in de Groene Amsterdammer.

Lees verder

Vlaamse Gaai Boxmeer: er wordt flux gerooid.

Boxmeer - 28 november 2019

We dachten dat er nu netjes een voortoets gemaakt werd.... Vanochtend werd het bos aan de Vlaamse Gaai snel gerooid. Niks vergunning, niks voortoets. (zie ook ons item van 14 november).

DG en De MaasDriehoek publiceren hierover.

Lees verder

Serie over Nederland Varkensland in De Volkskrant.

- 13 november 2019

De Volkskrant maakt een 5 delige serie over Nederland Varkensland, waarin ook onze regio vernoemd wordt.
 

Lees verder

Niet alleen stikstof is het probleem.

intensieve landbouw - 16 oktober 2019
Lees verder

Kalverhouderij buiten of binnen de kringloop?

Kalverleed - 15 oktober 2019

De kalverhouderij importeert kalveren, importeert voer, en exporteert vlees.... Mest en de rest blijft hier.

Om nog maar niet te spreken over het dierenwelzijn daar.

Zelfs veel boeren vinden dit een slechte praktijk.

Lees verder

Nieuwe blootstellingsroute van nuttige insecten aan gewasbeschermingsmiddelen.

LvC - 6 augustus 2019

Onderzoek door de Universiteit van València en Wageningen Universiteit leert dat niet alleen via stuifmeel landbouwgif op insecten wordt overgedragen, maar ook via honingdauw.

Lees verder

Ga voor schoon water, vang een watermonster.

LvC - 29 juli 2019

Natuur&Milieu en ASN organiseerden een waterkwaliteitsbemonstering door burgers.

Enkele mensen van MLvC hebben in het LvC een aantal monsters genomen, Natuur&Milieu presenteert een rapportage: de waterkwaliteit is zorgelijk.

Lees verder

De fabeltjeskrant over de PAS

LvC - 24 juli 2019

Er is veel rumoer over, en er word(en) veel mist/fabels verspreid door "verongelijkte benadeelden".

Hierbij wat helderheden op een rijtje in de Fabeltjeskrant.

Lees verder

DG: Brabant moet boer toekomst bieden (wie moet wie eigenlijk toekomst bieden?)

Sint Anthonis - 31 mei 2019

In De Gelderlander van 31 mei lezen we in de editie Maasland een artikel met als kop ‘ZLTO: Brabant moet boer toekomst bieden’.

Wij hebben hierop gereageerd naar DG, die hebben het als ingezonden stuk geplaatst op 7 juni.

Lees verder

Groenstructuurplan 2019-2024 Sint Anthonis.

Sint Anthonis - 29 mei 2019

Sint Anthonis heeft een groenstructuurplan opgesteld, we zijn het niet eens met een aantal zaken en hebben onze zienswijze erop ingediend.

B.v. wel bijvriendelijke bermen maar geen verbod op pesticidengebruik op naastgelegen percelen.

St. Anthonis verschuilt zich achter (landelijke)regels.

Lees verder

Bustour gemeente Sint Anthonis.

Sint Anthonis - 17 mei 2019

Samen met raadsleden kijken wat er allemaal in het buitengebied speelt middels een bustour van raad en gemeente door dat buitengebied. Sprekers lichtten de ontwikkelingen toe die ze onderweg tegenkwamen.

Wij hebben er ons verhaal verteld.

Lees verder

Velden in Brabant (en in Rijkevoort-De Walsert) kleuren geelbruin: Bijvriendelijk.

Land van Cuijk - 1 mei 2019

We zagen vanmiddag in De Walsert een fors perceel, volledig met glyfosaat kapotgemaakt, tweezijdig was een stook gefreesd om blijkbaar weidebloemen of kruiden in te zaaien. De insecten die daar nectar gaan zoeken gaan zeker dood en/of krijgen geen nakomelingen. Daar kun je gif op innemen.

Lees verder

Intrekken van lege vergunningen.

Mill en Sint Hubert - 19 maart 2019

Al decennia wordt er gesproken over het intrekken van lege vergunningen van de veehouderij. In deze tijd van aantasting van de leefomgeving van mensen en belasting van de natuur, moet dat doorgezet worden. We doen op 19-3-2019 een concreet verzoek aan de gemeente Mill en Sint Hubert.

Lees verder

Nieuwsuur: bollen- en lelieteelt is gifteelt.

LvC - 6 maart 2019

Nieuwsuur rapporteerde over gifgebruik in de bollen- en lelieteelt.

MLvC heeft in zijn zienswijze op het Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer hier een apart punt (3) aan gewijd.

Zie ook: Info, Zomer 2015, pag 28.

Lees verder

Het platteland verandert sneller dan de stad, ook het Land van Cuijk.

Land van Cuijk - 19 februari 2019

Schaalvergroting, bevolkingssamenstelling, leegstand, verrommeling, botsende natuurbelangen, de wateropgave, een tanende biodiversiteit en oprukkende verstedelijking.

Ruimtevolk bracht het in beeld. Verplichte kost voor elke LvC-bestuurder en -belangenbehartiger.

Lees verder

ED: Bescherm de burgers en stop het 'boerenkunstje'.

Regio - 16 februari 2019

In het ED verscheen een artikel van het Brabants Burgerplatform dat wij ondersteunen.

 

Lees verder

Voedsel-1000 dialoog.

- 10 februari 2019

Op dinsdag 19 heeft de provincie Noord-Brabant een brede maatschappelijke dialoog: Voedsel-1000 georganiseerd, zie het verslag in de Gelderlander van 22-2-2019.

Het verslag van de Provincie en het Voedselforum.

Lees verder

MLvC vraagt om in de Kuilen vooral NIETS te doen

Mill en Sint Hubert - 30 januari 2019

Vanavond spreken Gerard Hermens en Geert Verstegen in bij de Cie Ruimte en Economie van de gemeente Mill over de nieuwe verordening de Kuilen.

Onze inspraakrede.

Kijk ook bij Acties voor meer info.

Lees verder

Die stal komt er toch wel.....

Escharen - 16 januari 2019

Gemeete Grave houd een Escharense varkensbooer de hand boven het hoofd...

Op 23 jan vertellen de mensen van "Graafse Lucht" die hiermee bezig zijn hierover bij "Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten".

Lees verder

Vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet

Sint Anthonis - 15 januari 2019

Bij de provincie Noord Brabant liggen er twee vergunningaanvragen i.h.k.v de Natuurbeschermingswet: eentje in Ledeacker en eentje in Oploo.

Lees verder

Verborgen raamvallei.

Cuijk Grave Mill - 8 januari 2019

Het Gebiedsplan Raam is inmiddels vastgesteld en de uitvoering start.

MLVC heeft middels lid Martijn Schraven meegekeken.
 

Lees verder

Sint Hubert op oorlogspad.

Sint Hubert - 4 januari 2019

Na een uitgebreide en afgesloten besluitvormingsprocedure wil een nieuwe actiegroep nu ineens toch een andere oplossing.

Wij hebben onze mening hierover ingezonden in StHubert.nu, de Gelderlander berichtte daarover op 4 jan, de actiegroep wilde daarin niet reageren.
 

Lees verder

Illegale houtkap beboet.

Cuijk/Beers - 18 december 2018

Illegale houtkap aan de Giepkestraat in Beers is uiteindelijk beboet.

Lees verder

Mestfraude: zakken vullen ten koste van mens en milieu.

- 6 december 2018

Het Openbaar ministerie publiceert over mestfraude als ondermijnende criminaliteit.

Lees verder

Agrigedoe

Noordoost Brabant - 21 november 2018

Column in het Brabants Dagblad: Agrigedoe.

Lees verder

De Monitor: Glyfosaatgebruik

- 16 oktober 2018

Het Programma De Monitor van 16 october onderzoekt glyfosaatgebruik.

Lees verder

Wist u dit… ???

- 28 september 2018

Er is een enorm verschil in de inkomenspositie van agrariërs.
Terwijl gezinsbedrijven het hoofd soms nauwelijks of niet boven water kunnen houden, was in 2016 één op de 5 werkende miljonairs actief in de landbouw. (CBS).

Lees verder

Nieuwe visie voor de Kuilen

Mill - 29 augustus 2018

De Verordening De Kuilen is verouderd, de gemeente Mill en Sint Hubert werkt aan een nieuwe versie en heeft een concept gepubliceerd, MLvC heeft hierop een zienswijze ingediend, we pleiten voor meer/betere natuur en minder grootschalige/lawaaiige activiteiten/evenementen.

Lees verder

Onze mest, niet alleen een Nederlands probleem

- 19 augustus 2018
Overbemesting zorgt voor 5 miljard schade in Duitsland
Lees verder

Mestfabriek: Oss wimpelt oproep van provincie af

- 17 augustus 2018
Mestfabriek-blokkade blijft: Oss wimpelt oproep van provincie af
 
Lees verder

Nieuwsuur reportage over falende luchtwassers

land van Cuijk - 14 juli 2018

Reportage in het dorpje Zeeland + interview met Johan van den Hout. Er wordt uitgelegd hoe een luchtwasser werkt en wat er mis mee gaat. Veel cowboys op de markt die slecht werkende machines leveren.

Lees verder

Eigenlijk geen nieuws: Opiniestuk in de Volkskrant.

Land van Cuijk - 15 juni 2018

In de Volkskrant verscheen een opiniestuk wat eigenlijk geen echt nieuws is: Veehouderij is zo goed als failliet.

Lees verder

Programma De Monitor over De Nederlandse mesthoop

Sint Hubert - 8 mei 2018

Het programa De Monitor van Teun van der Keuken besteed aandacht aan de mestproblematiek.

Lees verder

Geen derogatie meer AUB!

Mill - 27 maart 2018

Dat is de strekking van de brief die 11 milieu- organisaties gisteren verstuurden aan de Europese Commissie. Op 4 april 2018 stemt het Nitraatcomité van de Europese Commissie over een voorstel om Nederland opnieuw derogatie te verlenen.

Lees verder

De eerste editie van Bladgroen is uit!

Mill - 20 maart 2018

Ons verenigingsblad heeft een nieuwe naam: Bladgroen! In deze eerste editie veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk over natuur en milieu?

Lees verder

MACE definitief niet naar Landhorst

Landhorst - 4 maart 2018

MLvC is blij dat de grootste mestfabriek van Europa niet in Landhorst komt. Mestverwerking is geen oplossing maar houdt een probleem in stand. Er is maar één oplossing: minder beesten!

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Land van Cuijk - 3 maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraads- verkiezingen. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk op het gebied van natuur en milieu? Wij vroegen de partijen te reageren op 14 stellingen over landschap, water, energie, landbouw en natuur.

Lees verder

Gemeente Boxmeer rijdt scheve schaats

Rijkevoort - 2 maart 2018

Na meer dan 13 jaar zijn de oude varkensstallen van Cornelissen op Hoekstraat 14 in Rijkevoort nog steeds niet voorzien van de vereiste luchtwassers. Zelfs na een verzoek om handhaving lijkt de gemeente weinig zin te hebben om hiertegen op te treden. Een chronologisch overzicht:

Lees verder

Discussie over VAB's in Kwesties

Mill - 21 januari 2018

Op zondagavond 21 januari 2018 besteedde het NPO radioprogramma Kwesties aandacht aan de discussie over voormalige agrarische bedrijfs-gebouwen (VAB's). Onze voorzitter Theo Wijnhoven discussieerde met onder meer ZLTO voorman Jos Verstraten. Uitzending gemist?

Lees verder

Er is maar 1 oplossing: minder beesten

Mill - 12 januari 2018

Geert Verstegen schreef namens het Burgerplatform Minder Beesten een reactie op het opiniestuk van Huub Fransen in het FD van 6 januari 2018.

Lees verder

De nieuwe INFO is uit!

Mill - 6 januari 2018

De laatste editie van 2017 gaat over de vitaliteit van de bomen in het Land van Cuijk. Wat is de invloed van klimaatopwarming en stikstof- depositie op de gezondheid van onze bomen? En wat heeft de overmatige depositie van stikstof te maken met meesjes met gebroken pootjes?

Lees verder

Als de boer niet meer klaagt...

Sint Anthonis - 5 januari 2018

Vandaag in De Gelderlander: de reactie van MLvC
op het artikel 'Boeren als criminelen weggezet' van
Jos Verstraten, boerenvoorman uit Westerbeek.

Lees verder

MLvC presenteert Before the Flood

Mill - 6 juni 2017

Op 28 juni 2017 organiseert MLvC een filmavond in Myllesweerd voor de lokale politieke partijen en andere geïnteresseerden. We draaien de film `Before the Flood` van Leonardo DiCaprio.

Lees verder

Vooraankondiging Matinée in Brussel op 25 april

- 29 maart 2017

Vooraankondiging matinée in Brussel op 25/04/2017.  Onderwerp: (Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid?

Lees verder

MLvC bij het Maasheggenvlechten

Maasheggenvlechten-2017 - 14 maart 2017

De milieuvereniging deed op zondag 12 maart mee aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Maasheggenvlechten. Zie de foto's.

Lees verder

Laat uw grondwater testen op nitraat

Nitraattest - 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart vindt in Deurne het  Nationaal Debat ‘Volksgezondheid en veehouderij’ plaats. Op dezelfde avond kunt u het nitraatgehalte van uw grondwater laten testen.

Lees verder

Rechtszaak tegen stank van veehouderijen

Rechtzaak tegen stank - 7 maart 2017

Er wordt een civielrechtelijke zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Mill om stank van veehouderijen tegen te gaan.

Lees verder

Rapport volksgezondheid–veehouderij

Rapport volksgezondheid–veehouderij - 22 februari 2017

Intensieve veehouderij kan risico’s inhouden voor de volksgezondheid. De Brabantse milieufederatie heeft in een samenvattend rapport alles over dit onderwerp op een rijtje gezet.

Lees verder

Minder Beesten enquête

minder beesten - 14 februari 2017

Met een knipoog naar de landelijke verkiezingen heeft Brabant Burgerberaad Minder Beesten een enquête toegezonden aan de politieke partijen die in de Provinciale Staten zitten. 

Lees verder

Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

Mestdialoog - 18 november 2016

De Brabantse Milieufederatie, het Burgerplatform Minder Beesten en Milieuvereniging Land van Cuijk zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen waarmee de provincie gaat komen naar aanleiding van de mestdialoog.

Lees verder

Bomenkap in Boxmeer

Milieuvereniging vs Rijkswateerstaat - 27 oktober 2016

Rijkswaterstaat is langs de oevers van de Maas in Boxmeer bomen aan het kappen. Bedoeld om extreem hoog water vanuit Limburg vrij doorgang te geven.

Lees verder

Plastic korreltjes van autobanden

Plastic korreltjes en PAK's - 25 oktober 2016

Wat is de relatie tussen autobandenstof, sporten en kanker?

Lees verder

Debat over mobiliteit en doortrekken A77 uitgesteld

A77 en mobiliteit debat - 25 mei 2016

Het aangekondigde debat over mobiliteit en doortrekken van de A77 (oorspronkelijk gepland op 15 juni) is verschoven tot een latere datum.

Lees verder

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Glyfosaat-Roundup - 20 mei 2016

Op 18 en 19 mei zou Brussel beslissen of de pesticide glyfosaat in Europa gebruikt mag blijven worden. Die beslissing is uitgesteld. Het Duitse ‘Die Zeit’ deed een groot eigen onderzoek naar mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van glysofaat.

Lees verder

Excursie in Mill

excursie Mill - 24 april 2016

Op zondag 24 april gaf de Milieuvereniging Land van Cuijk een excursie door het buitengebied van Mill.

Lees verder

Landschappelijke inpassing gerealiseerd

Landschappelijke inpassing co-vergister - 21 april 2016

Een co-vergister aan de Broeksteen in Wanroij moest zijn installaties met aanplant landschappelijk inpassen. Dit is nu gebeurd.

Lees verder

Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee

minder mest - minder vee - 21 april 2016
Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ opent petitie.
Ondersteund door Milieuvereniging Land van Cuijk
Lees verder

Actie vee-stop in Brabant

actie vee-stop - 20 februari 2016

Probeer om binnen je sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen, collega’s en dorpsgenoten) mensen over te halen om zich aan te melden als steungever van het BurgerPlatformMinderBeesten (BPMB).

Lees verder

Sint Anthonis verplicht bedrijven tot landschappelijke inpassing

Sint Anthonis - 20 februari 2016

Onlangs stuurde MLvC de gemeente Sint Anthonis een brief met vragen over het ontbreken van landschappelijke inpassing van de varkenshouderij op het adres Broeksteen 3 in Wanroij.

Lees verder

Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

veehouderij, zorgvuldigheidscore, mest - 31 januari 2016

Brief van de milieuvereniging aan Gedeputeerde Staten over de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij. EN een artikel uit de krant van 1988, over mest. Er is niets nieuws onder de zon.

Lees verder

Ammoniak en Natura 2000 gebieden

Natura 2000 - 26 november 2015

De Milieuvereniging maakt zich zorgen over de depositie van ammoniak op de Natura 2000 gebieden. En heeft gemeente Boxmeer een brief daarover geschreven. Ook de andere gemeenten in het Land van Cuijk ontvingen een dergelijk schrijven.

Lees verder

Groeiend verzet in Eifel tegen import mest uit Nederland

Verzet tegen mestimport - 16 november 2015

EIFEL / DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR zendt woensdag 18 november om 22.00 uur de documentaire ‘Uns stinkt's! Die Mistrevolte’ uit over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland. Met beelden uit de Peelregio.

Lees verder

Diefstal van schone lucht

Geurbeleid Sint Anthonis - 11 november 2015

GEMEENTE SINT ANTHONIS | Op 9 november 2015 heeft de voorzitter van MLvC deelgenomen aan een informatieve discussie over de geurverordening. Zijn stelling was en is: Er is eigenlijk maar één oplossing en dat is minder beesten. De discussie over de normering is echter erg vertroebelend. 

Lees verder

Zorgen over kwaliteit landbouwbodem

Land van Cuijk - 4 november 2015

MLvC maakt zich zorgen over de kwaliteit van de landbouwbodem. Er zit te weinig structuur in door gebrek aan humus. De noodzakelijke houtachtige materialen gaan naar de gesubsidieerde energiecentrales.

Lees verder

Bijzondere vondst in natuurgebied in Mill

Orchidee in Mill - 15 oktober 2015

Op dinsdag 13 oktober werd er een bijzondere ontdekking gedaan door Gerard Hermens, lid van de milieuvereniging.

Lees verder

Cumulatie keert terug in geurregelgeving

Den Haag - 3 september 2015

De kans is groot dat in de nieuwe wetgeving over geurhinder uit veehouderijen, gemeenten bij de vergunningverlening worden verplicht de geuremissie van verschillende bedrijven bij elkaar  op te tellen.

Lees verder