Ledenvergadering Milieuvereniging

UITNODIGING:

Ledenvergadering Milieuvereniging Land van Cuijk.
Aansluitend een presentatie van Natuurmonumenten over natuur in Mill.

Aansluitend aan de openbare ledenvergadering van 22 april van de Milieuvereniging Land van Cuijk, zal Natuurmonumenten een presentatie geven over de natuurontwikkelingen in de Molenheide en Langenboomse bossen. Hier heeft Natuurmonumenten gewerkt aan een meer natuurlijke variatie. Wat betekent Natuurmonumenten voor de Millse bevolking en de natuur? U bent van harte welkom!

 

Programma

De ledenvergadering van MLVC op vrijdag 22 april begint om 19.30 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 11 in Wilbertoord.
Tijdens de ledenvergadering wordt er teruggekeken op de activiteiten van de Milieuvereniging Land van Cuijk van het afgelopen jaar. Ook worden de plannen gepresenteerd voor het komend jaar en vindt de voorzittersverkiezing plaats waarvoor Theo Wijnhoven zich herkiesbaar heeft gesteld.
De presentatie van Natuurmonumenten zal rond 20.30 uur beginnen. Er is voldoende gelegenheid om met vragen en ideeën te komen. De vergadering is openbaar.

 

Van kippenschuur naar heidegebied

In 2000 kwam er een einde aan het grootste kippenbedrijf van Nederland. Deze kippenfarm, waar 1 miljoen slachtkuikens werden gehouden, lag midden in de Molenheide. Een enorme milieubelasting op de omliggende dorpen en de natuur. Natuurmonumenten werd eigenaar van de grond en de omliggende bossen en nam de sloop ter hand van de 28 schuren.

Natuurlijk gevarieerd bos

In de bossen heeft Natuurmonumenten gewerkt aan een meer natuurlijke variatie. Zo zijn bijvoorbeeld door stormen omgewaaide bomen in het bos blijven liggen. Hierdoor is de natuurlijke structuur van het bos verbeterd en daar profiteren de planten- en dierenwereld van. Verder nam Natuurmonumenten de planvorming rondom het zandwingebied De Kuilen ter hand. De huidige inrichting van het gebied komt daar uit voort en heeft natuurlijke variatie in het gebied gebracht. Natuurlijke variatie is belangrijk, om bescherming te bieden tegen plagen en ziekten.

Buitengebied

In het buitengebied van de gemeente Mill en sint Hubert zijn sinds de eeuwwisseling door diverse organisaties en de gemeente zelf veel zaken succesvol ter hand genomen. Het buitengebied is voor burgers en recreanten aantrekkelijker en toegankelijker geworden.

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot Geert Verstegen tel. 06-30511874

Naar nieuwsoverzicht