Sint Hubert op oorlogspad.

Er is bijna een jaar door de provincie, het ingehuurde adviesbureau en het gemeentebestuur van Mill en St Hubert met de bevolking van St Hubert gepraat. Vertegenwoordigers van allerlei groeperingen en organisaties zaten in de participatiegroep en konden hun mening naar voren brengen. Uitkomst: geen randweg, maar het optimaliseren van het huidige tracé. Einde verhaal, zou je denken. Maar in de Gelderlander van 19 december j.l. komt een actiegroep van 3 bewoners aan het woord ('St Hubert op oorlogspad', luidt de 'pakkende' kop) die toch een randweg willen. Een weg die met een veel ruimere boog om de kom van het dorp heen loopt dan de eerder door de provincie gepresenteerde variant. Wij hebben daar grote bezwaren tegen.

  1. Nieuw asfalt lost niets op.  Dat is al uit een zeer groot aantal onderzoeken gebleken. Een nieuwe weg, nieuwe rijstroken: het helpt hooguit een paar maanden en dan zijn de problemen weer hetzelfde als voor de aanleg. Ze hebben zich op zijn best verplaatst naar een ander deel van de route. Opmerkelijk is dat de actiegroep zich dat kennelijk zelf ook realiseert. Sinds de opening van de randweg om Haps is het in St Hubert een stuk drukker geworden, stellen ze. Precies, zo gaat dat: je lost niets op, je verplaatst het probleem.
  1. De door de actiegroep voorgestelde randweg gaat met een grote boog om de kom van St Hubert heen. Dat betekent een gigantische aantasting van natuur- en landschapwaarden. In deze tijd, waarin ieder weldenkend mens zich zorgen maakt over de gevolgen van de klimaatopwarming, zou je dat niet moeten willen. Zoals ieder weldenkend mens zou moeten beseffen dat natuur- en lanschapswaarden een grote rol in ruimtelijke afwegingen zouden moeten spelen. Een randweg is doorgaan op de oude weg, oftewel: na ons de zondvloed.
  2. Tenslotte dit: als er sprake was geweest van één gemeente Land van Cuijk, dan zou dit probleem vanzelf in een groter kader hebben gestaan. Dan was er sprake geweest van een veelvoud aan mogelijke oplossingen. En dan was een integrale oplossing veel waarschijnlijker geweest. Maar in de huidige situatie naait iedere gemeente haar eigen naadje: zie de komomleiding Haps, en nu weer het voorstel van deze actiegroep. Het wordt tijd om de oogkleppen op te bergen en de suggesties vanuit de bevolking gestalte te geven: de snelheid beperken en voldoende flitspalen om adequaat te handhaven.
Naar nieuwsoverzicht