Duidelijke brief over noodzakelijke aanpas na stikstof-debacle van Mobilisation

Geachte Voorzitter, geachte leden van de Tweede Kamer, 

Onze organisatie heeft samen met vereniging Leefmilieu vier jaar gewerktaan de rechtszaak bij de Raad van State over het PAS. Daarmee is Mobilisationeen van de weinige organisaties die het PAS-dossier goed overziet    

Sinds de uitspraak vande Raad van State hebben de kranten veelvuldig bericht over de achtergronden enimpact van de uitspraak, en verslag gedaan over uiteenlopende uitspraken vanbestuurders. Om de zaken in een juist perspectief te plaatsen schrijf ik u dezebrief.

Metde Raad van State uitspraak van 29 mei 2019 staat Nederland andermaal voor deopdracht de enorme overload aan stikstofemissies aan te pakken. 

Uwordt hierbij de volgende acht punten, zoals opgenomen in bijgaande brief, meegegeven. 

Graag de bijlage zsm doorsturen naar de leden ivm kamerdebat van a.s. donderdag vanaf 17.00. 

Hoogachtend, 


Johan Vollenbroek

Voorzitter MOB

Naar nieuwsoverzicht