Uitnodiging veldbezoek Oeffeltse Raam 25 augustus 2022

Van het Waterschap:

Beste lezer,

Graag wil ik u namens waterschap Aa en Maas en de gemeente Land van Cuijk uitnodigen voor een veldbezoek over de herinrichting van de Oeffeltse Raam. Een herinrichting die maakt dat het gebied  in de toekomst beter is aangepast aan de klimaatverandering maar die wel met ingrepen in het landschap gepaard gaat. Vanwege uw betrokkenheid en interesse in het gebied willen wij u graag tijdens het bezoek informeren over het project, de maatregelen die in 2022-2023 zullen worden uitgevoerd en uiteraard uw eventuele vragen beantwoorden. Wij nodigen meerdere belangenpartijen uit voor dit bezoek.

Datum: dinsdag 25 augustus 2022

Tijd: 16:00 tot 18:00

Locatie: start bij Fruitpark Groenz (Heikant 7 in Boxmeer)

Tip: trek goede wandelschoenen of laarzen aan.

Tijdens het veldbezoek wandelen we langs de Oeffeltse Raam om de concrete maatregelen aan u toe te lichten. We starten bij Fruitpark Groenz en daar zullen wij ook eindigen.

Het project
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Land van Cuijk gaan de Oeffeltse Raam ontwikkelen tot een beek die beter om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. In 2016 kregen agrariërs langs de Oeffeltse Raam en ondernemers op het bedrijventerrein Saxe Gotha na een hevige bui te maken met veel wateroverlast. We krijgen steeds vaker te maken met dergelijke hevige regenval en langere periodes van droogte. Deze problemen willen we met de herinrichting oplossen. Er zijn maatregelen bedacht zoals het aanleggen van een waterberging om het overtollige water vanuit industrieterrein Saxe Gotha op te vangen bij hevige regenval. Ook wordt er een wateraanvoer gerealiseerd vanuit de Maas nabij Sambeek om het droogteprobleem op te lossen. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er het hele jaar voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling en voor het op peil houden van de grondwaterstand voor de agrarische sector. Meer informatie over het project en het definitieve projectplan kunt u bekijken op www.aaenmaas.nl/oeffeltseraam.

Planning
In 2019 is gestart met het uitdenken van oplossingen voor de aanpak van de Oeffeltse Raam samen met o.a. ZLTO, agrariërs, aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap. De gemeente en het waterschap onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Op basis van deze ideeën en mogelijke oplossingen is één plan opgesteld. Dit plan heeft ter inzage gelegen. De uitvoering van de maatregelen uit het plan zal naar verwachting na de zomer starten en loopt tot en met de zomer van 2023. De uitvoering zal impact hebben op het aanzien van het gebied. Zo moet als één van de eerste werkzaamheden een deel van het in het gebied aanwezige jonge bos worden gekapt voor de aanleg van de waterberging. Hierover vertellen wij u graag meer tijdens dit veldbezoek.

Aanmelden veldbezoek
Graag hoor ik voor 18 juli of u bij het veldbezoek aanwezig bent of niet. Let op: aanmelden via Lieke de Bruijckere: ldebruijckere@aaenmaas.nl. Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten.

Namens Guido Atsma,

Met vriendelijke groet,

Lieke de Bruijckere
junior projectleider

T   06 18 60 47 46 (ma afwezig)

W http://www.aaenmaas.nl/contact

Naar nieuwsoverzicht