Verbijsterd en boos over behandeling geurnota Deurne

 DEURNE | Steeds weer laten bestuurders weten dat de problemen van de intensieve veehouderij samen opgelost dienen te worden. Het toverwoord is: ‘dialoog’. Om de haverklap worden tegenstanders van de intensieve veehouderij verweten niet aan dialoog te willen meedoen. Wat ‘dialoog’ ook kan betekenen werd dinsdag 17 november in Deurne op verbijsterende wijze duidelijk gemaakt door bestuurders.

De geurnotitie werd door het college van burgemeester en wethouders kort voor de gemeenteraadsvergadering op de agenda gezet, dit tegen de wil van de raadscommissie en van de vergadering van fractievoorzitters. De politieke partijen Deurne Nu, DOE! en VVD –samen goed voor 14 van de 23 zetels– wilden echter perse de geurnotitie op 17 november vaststellen. Ook de verantwoordelijk wethouder wilde dat, want zij denkt dat anders verschillende zaken vertraagd worden.

Het voorstel van B&W ging onder meer over normen voor de zogenaamde voorgrondbelasting. Die bepalen hoeveel stank elk afzonderlijk agrarisch bedrijf mag uitstoten op niet-agrarische bebouwing. Als meer bedrijven stank uitstoten op dezelfde woning, wordt de stank niet bij elkaar opgeteld. Nieuwe geurnormen gelden niet voor bestaande agrarische bedrijven. Zij behouden hun oude rechten.

Geurnormen gelden alleen voor stank van varkens en kippen. De rest, zoals nertsen, mest uitrijden, mestverwerking, etc. wordt niet meegerekend. Bovendien vinden verschillende partijen de gehanteerde rekenmethode zeer onbetrouwbaar.

De overige raadsleden (die niet tot de coalitie horen) vonden het schandalig dat de coalitiepartijen op zo’n gevoelig en omstreden onderwerp alle adviezen in de wind sloegen. Ze willen de uitkomsten van het grote onderzoek ‘veehouderij en gezondheid omwonenden’ dat in de zomer van 2016 beschikbaar komt, afwachten. Het merendeel wil bovendien een stop op het aantal dieren.

Zij verlieten dan ook voor de stemming de raadszaal, evenals driekwart van het aanwezige publiek.

De geurnotitie werd door de achtergebleven coalitiepartijen goedgekeurd. Ook het CDA stemde tegen de geurnotitie, maar die partij wil juist ruimere geurnormen om ontwikkelruimte te kunnen blijven bieden aan agrarieĢˆrs.

Naar nieuwsoverzicht