Verborgen raamvallei.

Het plan is inmiddels vastgesteld, en dus onherroepelijk. Nu begint de uitvoeringsfase. Dit geschiedt in 15 deelprojecten, waarvan Martijn zich met 8 daarvan wil bezighouden. Drie deelprojecten zijn voor ons niet interessant, blijven er dus 4 over waarvoor Martijn mensen zoekt die zich daarmee willen bezighouden:

  • Landschappelijke versterking (erfbeplanting e.d.);
  • Recreatieve bereikbaarheid;
  • Ecologische verbindingszones;
  • Beerse Overlaat (m.n. cultuurhistorisch).

 

Naar nieuwsoverzicht