Vooraankondiging Matinée in Brussel op 25 april
(Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid?
(West-)Vlaamse, Nederlandse en Duitse milieuorganisaties vragen actie in eigen land, maar ook van Europa

De intensivering van de veeteelt verandert het (West-)Vlaamse landschap. Met meer dan 11 miljoen kippen, 3,4 miljoen varkens en 400.000 runderen kent West-Vlaanderen een ongeziene concentratie van vee. De provincie kent gemiddeld om de 450 meter een varkensstal. Maar ook gemeenten uit Antwerpen en de Kempen kennen concentraties van over het miljoen dieren per gemeente.

Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid? De West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) heeft in haar literatuurstudie de belangrijkste (directe en indirecte) risico’s voor de omgeving in kaart gebracht en biedt haar dossier aan, aan de betrokken parlementariërs. Professor Nawrot, epidemioloog aan de UHasselt, gaat in op de risico’s van luchtverontreiniging voor gevoelige groepen.         

De Nederlandse provincie Brabant kent op vlak van veehouderij haar gelijke in West-Vlaanderen. De Brabantse Milieufederatie maakte gelijklopend met en onafhankelijk van de West-Vlaamse Milieufederatie een gelijkaardige studie ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’. De conclusies ontketenden een maatschappelijke en politieke discussie, tot in het parlement. Het versplinterd beleid, gericht op technologische oplossingen, volstaat duidelijk niet meer. Daarvan brengt Gülle-Stop een voorbeeld over de bassins, gevuld met Nederlandse mest, in Duitsland.

Het Europese Landbouwbeleid is duidelijk ontoereikend als het gaat om volksgezondheid van haar inwoners. Daarom nodigen deze organisaties zowel hun Europese koepelorganisaties, als de Europarlementariërs uit om deze bezorgdheden uit te dragen in het Europese Parlement én om volksgezondheid als voorzorgsprincipe in te bouwen bij het uitwerken van het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.    

Matinée
We nodigen u uit voor de gemeenschappelijke matinée, waar de literatuurstudie van de West-Vlaamse Milieufederatie zal worden voorgesteld aan het Vlaamse en federale beleid, en ook de gemeenschappelijke positie voor het Europese landbouwbeleid zal worden voorgesteld.   

Omdat het hier gaat over een problematiek die een breed maatschappelijke aanpak vergt, nodigen we zowel het (Belgisch, Nederlands en Europese) milieu- en natuurmiddenveld, consumentenorganisaties, mutualiteiten, landbouworganisaties, alsook Vlaamse, federale en Europese politici uit.         

Broodjes worden door ons aangeboden.           

Gelieve te bevestigen via deze link.      

Locatie
Bond Beter Leefmilieu vzw       
Tweekerkenstraat 47   
1000 Brussel
 
Meer informatie:
Bart Vanwildemeersch
Beleidsmedewerker
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw
Beenhouwersstraat 7, 2de verdieping
8000 Brugge
Tel: 0032 50 70 71 07
bart.vanwildemeersch@wmfkoepel.be
 
Deze matinée is een gezamenlijke organisatie van:
West Vlaamse milieufederatie - Brabantse milieufederatie - Gülle Stopp
Naar nieuwsoverzicht