Wist u dit… ???

Wist u dit… ???
- Er is een enorm verschil in de inkomenspositie van agrariërs.
- Terwijl gezinsbedrijven het hoofd soms nauwelijks of niet boven water
kunnen houden, was in 2016 één op de 5 werkende miljonairs actief in de
landbouw. (CBS).
- De meeste hiervan (de helft) zijn actief in de melkveehouderij.
- In de periode 2006-2016 nam het aandeel miljonairs, actief in landbouw/bosbouw/visserij, toe van 12% naar 19%.
- In de vermogensklasse van 2 tot 3 miljoen steeg dat aandeel van 9 naar
23% en in de vermogensklasse van 3 tot 5 miljoen van 6 naar 18%.
- Wij vinden dit bijzonder schrijnend en pleiten voor radicale veranderingen
in de landbouw

 

Naar nieuwsoverzicht