Omgevingsvisie

Wilt u invloed op uw eigen leefomgeving? 

Er is nu een kans. Als één gemeente Land van Cuijk en ... er komt wetgeving die de gewone burgers meer invloed geeft: de nieuwe Omgevingswet. De invoering is net uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Nu kunnen we ons nog beter voorbereiden. De nieuwe Omgevingswet maakt het namelijk mogelijk dat burgers daadwerkelijk meepraten en zelfs plannen kunnen indienen voor hun eigen leefomgeving. 

 

De Milieuvereniging Land van Cuijk gaat in samenwerking met Het Brabants Burgerplatform deze vorm van participatie over het voetlicht brengen. in opdracht van de provincie Noord Brabant. Inmiddels is De Peel  aangewezen als een NOVI-gebied,die in de Omgevingswet  prioriteit krijgt in de toekenning  van extra steun. Die steun is voor het veranderen van gebruik van de ruimte door de omslag naar circulaire en natuurinclusieve landbouw, veranderingen in mobiliteit, opwekking van duurzame energie en aanpassing aan klimaatverandering. Meer informatie kunt u vinden op Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de presentatie Knollen en Citroenen van Brabants Burgerplatform (een samenvatting van de systematiek van de Omgevingswet, met daarbij de plussen, minnen en opmerkelijke zaken uit het ontwerp van de NOVI, drie provinciale omgevingsvisies en zo’n 25 in 2019 ontwikkelde omgevingsvisies van plattelandsgemeenten). 

 

Voordat je als burger aan het maken van een plan kunt beginnen, is kennis vergaren natuurlijk belangrijk. Daarom organiseren we een aantal informatieavonden. De avonden hebben thema’s: water; gezondheid, natuur & landbouw en tot slot energievoorziening. Gewapend met deze kennis wordt er in gezamenlijkheid besproken wat de gedeelde waarden zijn. Dit klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. Wat gun je jezelf, wat wens je voor je kinderen? En welke activiteiten/functies komen waar? Welke gaan samen? Welke niet?
Uiteindelijk moet dit leiden tot één kaart van het Land van Cuijk, één visie op de toekomst van dit gebied.
Daarom nodigen we de burgers van het Land van Cuijk uit.

 

 

De eerste informatieavond op 21 oktober ging over water. De inleiding werd verzorgd door Geert Verstegen. Gastspreker was Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas met de presentatie: Gaat het water ons sturen? (zie flipchart ). Meer info over waterprojecten in Oost Brabant: zie Aa en Maas op Facebook. En hier ons verslag van deze avond.

 

De tweede volgde op 9 februari en ging over gezondheid. De inleiding werd weer verzorgd door Geert Verstegen, sprekers waren – van GGD Hart voor Brabant -  Renske Nijdam, Adviseur Milieu en Gezondheid en Geke van Dick, Functionaris Gezondheidsbeleid - en daarnaast Dr. Ignas van Bebber, chirurg van het Jeroen Bosch ziekenhuis, zie hier hun presentaties. De relatie van gezondheid met luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord (dat door vier van de vijf voormalige gemeenten in het Land van Cuijk is ondertekend) kwamen aan de orde. Er werd een reader uitgereikt en er werd een verslag gemaakt.

 

De derde themaavond over Landbouw en Natuur was op 20 april. Er waren 120 bezoekers en drie sprekers: Geert Verstegen(Visie “schoon en verbonden”, om de biodiversiteit in het Land van Cuijk een kans te geven), Christ Tielemans(Over ouwe koeien en nieuwe natuur; met perspectief voor de boer), en Ralph Köhne(De bodem, van monotoon naar veelzijdig; de reis naar de toekomst). De bijbehorende presentaties vindt U hier achter elkaar.
Op deze avond werd een Bladgroen Special uitgereikt met tal van actuele onderwerpen in het Land van Cuijk en er werd een verslag gemaakt.

Enkele zaalimpressies.

Een van de onderwerpen die op de avond Landbouw en Natuur aan de orde kwam is de locatie aan de Heihekkenseweg tussen Sambeek en Boxmeer. De Milieuvereniging vindt dat dit gebied een andere functie zou moeten krijgen en dat nieuwe vergunningaanvragen geweigerd zouden moeten worden. Deze locatie tussen Boxmeer en Sambeek zou in beeld moeten komen als een natuurgebiedje met een parkachtige uitstraling. Een uitloopgebied voor de nabij gelegen woonwijken. Misschien met beperkte woningbouw zoals tiny houses. We gaan hier het gesprek over aan met de gemeente Land van Cuijk. Zie hier de dronebeelden van dit gebied.

 

De vierde themaavond op 22 juni ging over Energie en Klimaat.
Het thema was deze avond energie(transitie). De gemeente Land van Cuijk geeft op ambtelijk niveau uitleg over de Regionale Energiestrategie, iemand van Enexis gaf uitleg over wat dit bedrijf zoal doet op dit gebied, en iemand van een energiecollectief vertelde over waar ze mee bezig zijn. Ook stelden we ons de vraag: wel of geen zonneparken? Zie hier de presentaties van deze avond en het verslag ervan.

 

De vijfde informatieavond op 14 september had de volgende thema's: (klik er op de themanaam om de presentaties te zien)
Zandpaden in Brabant, Waterpeilbeheer, en de Omgevingsvisie, een nieuw kompas voor de leefomgeving in het Land van Cuijk.

En vervolgens ook het verslag van deze avond.

 

Op 7 april lag de Omgevingsvisie van Milieuvereniging Land van Cuijk ter goedkeuring door de ledenvergadering van de vereniging.
Er werden een aantal opmerkingen bediscussieerd en het resultaat is er in verwerkt. We kregen een mandaat om het daarna klaar te maken om gedrukt te worden.

Op 30 mei is het gepresenteerd aan de bevolking en aangeboden aan de gemeenteraad van het LvC.
Download hier onze Omgevingsvisie.
En hier ons verslag van deze avond.
Zie ook ons nieuwsitem hierover.

Ook de gemeente Land van Cuijk werkt aan een Omgevingsvisie. Met enige regelmaat heeft de Milieuvereniging overleg met het College van B&W hierover. En enkele keren zijn we het veld in geweest, om over een aantal – mogelijke – ontwikkelingen te praten. Uiteindelijk zal er door de gemeente na deze Omgevingsvisie een Omgevingsplan moeten worden neergelegd. Er is dus nog werk aan de winkel; ook voor ons.