Omgevingswet

Brabants Burgerplatform: Opdracht voor BURGERPARTICIPATIE BIJ OMGEVINGSWET, ENERGIE & KLIMAAT  

In een eerder door de provincie Noord-Brabant gesubsidieerd project heeft het Brabants Burgerplatform een presentatie samengesteld: Knollen en Citroenen.

De kern hiervan wordt gevormd door een samenvatting van de systematiek van de Omgevingswet, met daarbij de plussen, minnen en opmerkelijke zaken uit het ontwerp van de nationale omgevingsvisie(NOVI), de provinciale omgevingsvisies (van Brabant, Gelderland en Limburg) en zo’n 25 in 2019 ontwikkelde omgevingsvisies van plattelandsgemeenten.

De Peel is nu als een van de eerste door de minister van Binnenlandse Zaken definitief aangewezen als NOVI-gebied, zie de sites van de provincie NB en BiZa.

Wilt u invloed op uw eigen leefomgeving?

Er is nu een kans. Op 1 januari 2022 vormen we één gemeente Land van Cuijk en... er komt wetgeving die de gewone burgers meer invloed geeft. Dat is de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 ingaat. Burgers mogen dan plannen indienen voor hun eigen leefomgeving. Het Brabants BurgerPlatform gaat, in samenwerking met o.a. Milieuvereniging Land van Cuijk, dit begeleiden in opdracht van de provincie Noord Brabant.Voordat je als burger aan het maken van een plan kunt beginnen, is kennis vergaren belangrijk. Daarom organiseren we een viertal informatieavonden; die gaan achtereenvolgens over water, over gezondheid, over onze energievoorziening en tot slot over natuur en landbouw.

Gewapend met deze kennis wordt er in gezamenlijkheid besproken, wat de gedeelde waarden zijn. Klinkt zweverig, maar dat is het niet. Wat gun je jezelf, wat wens je voor je kinderen? En welke activiteiten/functies komen waar? Welke gaan samen? Welke niet?
Uiteindelijk moet dit leiden tot één kaart van het Land van Cuijk, één visie op de toekomst van dit gebied.
Daarom nodigen we de burgers van het Land van Cuijk uit.

De eerste informatieavond op 21 october ging over water. De inleiding werd verzorgd door Geert Verstegen, Gastspreker is Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas: Gaat het water ons sturen?
Meer info over waterprojecten in Osst Brabant: zie Aa en Maas op Facebook.
 

De komende maanden komen nog aan de orde: gezondheid, energie en natuur & landbouw.
Wij nodigen U van harte uit voor deze deze bijeenkomsten.

Aanmelden, mailtje naar:

omgevingswet@mlvc.nl

 

Secretariaat Milieuvereniging Land van Cuijk