Omgevingsvergunningen

Op een aantal plekken zijn we bezig de Omgevingsvergunningen in een betere richting aangepast te krijgen.
Zie hieronder een overzicht.

Soms overlapt dit of gaat samen met de procedures om lege vergunningen in te terekken.

 

Procedureinformatie.
Plaats: locatie: Status: Details:
Sint Anthonis Den Hoek 3 Zienswijze ingediend, Z/189450. Samenvatting
Sint Anthonis      
       
Escharen Rotscheweg 1 Gedelltelijk gehonoreerd Samenvatting
Gassel Heihoekseweg 7 Vergunning beperkte mileuoets is ingetrokken  
Langenboom Gasthuisstraat 20 Zienswijze ingedend