Wie zijn wij?

Logo MLvC

Even voorstellen...

Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) is opgericht in 1980. Al meer dan 35 jaar zetten wij ons in voor een beter milieu en behoud van natuur en landschap in het Land van Cuijk. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. Onze vereniging telt ruim 200 leden.

Bloem

 

Wij geven de natuur een stem.

De natuur kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom doen wij dat voor haar. Als een
gemeente in het Land van Cuijk een nieuw bestemmingsplan gaat opstellen voor haar
buitengebied, dan zitten wij in de klankbordgroep om de belangen van de natuur en het
landschap te behartigen. Ook de omgevingsvergunningen die de gemeenten verlenen
houden we nauwlettend in de gaten. Wordt er met onze zienswijze geen rekening gehouden,
dan stappen we naar de rechter.

 

 

Wij laten kinderen de natuur ontdekken.

Bladgroen herfst 2020MLvC heeft meer dan 35 leskisten die kant en klaar lesmateriaal bevatten over allerlei natuur- en milieuthema´s. Met deze leskisten ondersteunen we natuurprojecten op basisscholen in het Land van Cuijk. Er zijn projecten voor de boven- en de onderbouw. Enkele voorbeelden: het vierseizoenenspel, de boomfeestdag, waterdieren en zwerfafval. Op de pagina leskisten vind je een projectenmap waarin alle leskisten worden beschreven. Een leskist reserveren? Ook dat kan op de pagina leskisten.

Wij verstrekken informatie over natuur en milieu...

In ons verenigingsblad Bladgroen staan artikelen met achtergrondinformatie over natuur- en milieuthema´s die spelen in het Land van Cuijk. Thema´s zoals duurzame energie, geur en stank, bomen, water en de das komen aan bod. Regelmatig plaatsen we artikelen in de regionale kranten. Ook zijn we regelmatig gastspreker tijdens informatieavonden van gemeente- of dorpsraden.

Het bestuur

Theo Wijnhoven, voorzitter theo@mlvc.nl
Jan Reijnen, secretaris secretariaat@mlvc.nl
Harrie van de Wetering, penningmeester penningmeester@mlvc.nl
Geert Verstegen, vice-voorzitter geert@mlvc.nl
Sylvia van Duijnhoven, bestuurslid sylvia@mlvc.nl

De leden van het bestuur zijn onbezoldigt, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

We hebben de ANBI-status, zie bij contact voor meer informatie.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert een maal per maand op dinsdagavond in Dorpshuis De Jachthoorn (Wethouder Lemmenstraat 13, 5454 GH Sint Hubert). De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. In onderstaand vergaderrooster vind je ongeveer een week voor de vergadering een link naar de agenda. De link naar het verslag van de vergadering staat ongeveer een week na de vergadering in het vergaderrooster.

Vergaderrooster 2019
15 januari 2019   Notulen
12 februari 2019   Notulen
12 maart 2019   Notulen
22 maart 2019 Ledenvergadering  
9 april 2019   Notulen
7 mei 2019 Juridisch bestuurlijke cursus van Frans de Laat  
4 juni 2019   Notulen
2 juli 2019   Notulen
27 augustus 2019 Rekenkamercommissie Land van Cuijk Notulen
24 september 2019   Notulen
22 oktober 2019   Notulen
19 november 2019   Notulen
17 december 2019   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2020
14 januari 2020   Notulen
11 februari 2020   Notulen
10 maart 2020   Notulen
27 maart 2020 Ledenvergadering is uitgesteld  
7 april 2020 afgelast  
12 mei 2020 afgelast  
2 juni 2020   Notulen
7 juli 2020   Notulen
8 september Voordracht FvdD Omgevingswet Notulen
22 september Ledenvergadering Notulen
22 september Themavergadering Omgevingswet  
20 oktober   Notulen
17 november afgelast  
8 december afgelast  
15 december   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2021
Di 12 januari    Notulen
Di 9 / 16 februari   Notulen
Di 9 maart   Notulen
Di 6 april   Notulen
Di 4 mei   Notulen
Di 1 juni   Notulen
Di 29 juni   Notulen
Di 7 september   Notulen
Vr 24 september Ledenvergadering Notulen
Di 5 oktober   Notulen
Di 2 november   Notulen
Di 30 november   Notulen
Di 21 december   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan en jaarverslagen

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering, die laatst plaatsvond op dinsdag 22 september 2020 zijn het beleidsplan 2020, het jaarverslag 2019, en het financieel verslag 2019 vastgesteld.

Het beleidsplan 2021, het jaarverslag 2020, en het finacieel verslag 2020 zijn nog niet vastgesteld door de ledenvergadering aangezien deze in verband met Covid-19 is uitgesteld tot september.

Wil je lid worden?

Wij hebben jouw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Draag jij de natuur en het milieu in het Land van Cuijk een warm hart toe? Word dan lid van onze vereniging! Je meldt je aan als lid of donateur door het contactformulier in te vullen.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Als lid krijg je 3 maal per jaar ons verenigingsblad Bladgroen in de brievenbus. Voor elk volgend lid uit je gezin of huishouden is de contributie € 2,50 per jaar. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan. De contributie wordt geheven vanaf de maand waarin je lid bent geworden. Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 30 november van het lopende jaar opzegt.
Doneren kan ook! Donateurs die minimaal € 17,50 per jaar betalen, ontvangen Bladgroen ook.

Privacy.

De Milieuvereniging Land van Cuijk hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, donateurs, en andere relaties. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, behandeld en beveiligd. Zie onze privacyverklaring.