Wie zijn wij?

 

Even voorstellen...Logo MLvC

Milieuvereniging Land van Cuijk (MLvC) is opgericht in 1980. Al meer dan 40 jaar zetten wij ons in voor een beter milieu en behoud van natuur en landschap in het Land van Cuijk. Ons werkgebied is de gemeente Land van Cuijk.

Bloem

Wij geven de natuur een stem

De natuur kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom doen wij dat voor haar. Als de gemeente Land van Cuijk een nieuw bestemmingsplan gaat opstellen voor haar buitengebied, dan zitten wij in de klankbordgroep om de belangen van de natuur en het landschap te behartigen. Ook de omgevingsvergunningen die de gemeente verleent houden we nauwlettend in de gaten. Wordt er met onze zienswijze geen rekening gehouden, dan stappen we naar de rechter.

Doelstelling

Het doel van Milieuvereniging Land van Cuijk is:

- het bevorderen van de milieuhygiëne, duurzaamheid (Brundtland-definitie) en de leefbaarheid in de meest uitgebreide zin;

- het nastreven van behoud, bescherming en verbetering van natuur, flora en fauna en landschap in de meest uitgebreide zin.

Dit doel is vastgelegd in onze statuten, die kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat. Voor het begrip duurzaamheid gebruiken wij de definitie van de commissie Brundtland: duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
 

Bladgroen winter 2023

Wij verstrekken informatie over natuur en milieu...

In ons verenigingsblad Bladgroen staan artikelen met achtergrondinformatie over natuur- en milieuthema´s die spelen in het Land van Cuijk. Thema´s zoals duurzame energie, geur en stank, bomen, water en de das komen aan bod. Regelmatig plaatsen we artikelen in de regionale kranten. Ook zijn we regelmatig gastspreker tijdens informatieavonden van gemeente- of dorpsraden.

Het bestuur

Theo Wijnhoven, voorzitter theo@mlvc.nl

Jan Reijnen, secretaris secretariaat@mlvc.nl
Harrie van de Wetering, penningmeester penningmeester@mlvc.nl
Geert Verstegen, vice-voorzitter geert@mlvc.nl
Sylvia van Duijnhoven, bestuurslid sylvia@mlvc.nl

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

We hebben de ANBI-status, zie bij contact voor meer informatie.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert een maal per maand op dinsdagavond in Dorpshuis De Jachthoorn (Wethouder Lemmenstraat 13, 5454 GH Sint Hubert). De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. De link naar het verslag van de vergadering staat ongeveer een week na de vergadering in het vergaderrooster.

Vergaderrooster 2024
Di 23 januari    Notulen
Di 20 februari   Notulen
Di 19 maart   Notulen
Do11 april Ledenvergadering  
Di 16 april    
Di 14 mei    
Di 11 juni    
Di 2 juli    
Di 3 september    
Di 1 oktober    
Di 29 oktober    
Di 26 november    
Di 17 december    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2023
17 januari   Notulen
14 februari   Notulen
14maart   Notulen
7 april Ledenvergadering  
11 april   Notulen
2 mei   Notulen
30 mei Omgevingsvisie-avond Verslag
6 juni   Notulen
4 juli   Notulen
5 september   Notulen
10 october   Notulen
31 oktober   Notulen
28 november   Notulen
19 december   Notulen
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2022
Di 18 januari    Notulen
Di 15 februari   Notulen
Di 15 maart   Notulen
Vr 1 april Ledenvergadering Notulen
Di 12 april   Notulen
Di 10 mei   Notulen
Di 7 juni   Notulen
Di 5 juli   Notulen
Di 6 september   Notulen
Di 4 oktober   Notulen
Di 1 november   Notulen
Di 29 november   Notulen
Di 20 december   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2021
Di 12 januari    Notulen
Di 9 / 16 februari   Notulen
Di 9 maart   Notulen
Di 6 april   Notulen
Di 4 mei   Notulen
Di 1 juni   Notulen
Di 29 juni   Notulen
Di 7 september   Notulen
Vr 24 september Ledenvergadering Notulen
Di 5 oktober Thema: gemeenteraadsverkiezingen Notulen
Di 2 november   Notulen
Di 30 november   Notulen
Di 21 december   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderrooster 2020
14 januari 2020   Notulen
11 februari 2020   Notulen
10 maart 2020   Notulen
27 maart 2020 Ledenvergadering is uitgesteld  
7 april 2020 afgelast  
12 mei 2020 afgelast  
2 juni 2020   Notulen
7 juli 2020   Notulen
8 september Voordracht FvdD Omgevingswet Notulen
22 september Ledenvergadering Notulen
22 september Themavergadering Omgevingswet Notulen
20 oktober   Notulen
17 november afgelast  
8 december afgelast  
15 december   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vergaderrooster 2019
15 januari 2019   Notulen
12 februari 2019   Notulen
12 maart 2019   Notulen
22 maart 2019 Ledenvergadering  
9 april 2019   Notulen
7 mei 2019 Juridisch bestuurlijke cursus van Frans de Laat  
4 juni 2019   Notulen
2 juli 2019   Notulen
27 augustus 2019 Rekenkamercommissie Land van Cuijk Notulen
24 september 2019   Notulen
22 oktober 2019   Notulen
19 november 2019   Notulen
17 december 2019   Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan en jaarverslagen

Op 7 april 2023 zijn in de ledenvergadering de volgende zaken vastgesteld:
Beleidsplan 2023, Jaarverslag 2022, Financieel verslag 2022.

In de ledenvergadering van 1 april 2022 zijn het beleidsplan 2022, het jaarverslag 2021, en het financieel verslag 2021 vastgesteld.

Het beleidsplan 2021, het jaarverslag 2020, en het finacieel verslag 2020 zijn tijdens de ledenvergadering op 24 september 2021 vastgesteld.

Tijdens onze ledenvergadering op dinsdag 22 september 2020 zijn het beleidsplan 2020, het jaarverslag 2019, en het financieel verslag 2019 vastgesteld.

Wil je lid worden?

Wij hebben jouw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Draag jij de natuur en het milieu in het Land van Cuijk een warm hart toe? Word dan lid van onze vereniging! Je meldt je aan als lid door het contactformulier in te vullen.

De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Als lid krijg je 3 maal per jaar ons verenigingsblad Bladgroen in de brievenbus. Voor elk volgend lid uit je gezin of huishouden is de contributie € 2,50 per jaar. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan. De contributie wordt geheven vanaf de maand waarin je lid bent geworden. Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij je opzegt, dat kan met een simpel berichtje aan onze secretaris of penningmeester.

Privacy

De Milieuvereniging Land van Cuijk hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, donateurs, en andere relaties. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, behandeld en beveiligd. Zie onze privacyverklaring.