Betoncentrale Boxmeer opnieuw in gebruik?

De huidige eigenaren van de Betoncentrale hebben plannen om deze opnieuw als Betonfabriek in bedrijf te nemen en vragen een nieuwe vergunning aan, gebaseerd op een oude vergunning uit 1992 als referentie. De provincie wil die toekennen: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 17 december 2020 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/127225) aan Nautisch Centrum Boxmeer B.V., Veerstraat 42, 5831 JN te Boxmeer voor het exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf, voor de locatie Veerstraat 42, 5831 JN te Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

Wij dienen op 26 januari 2021 een bezwaar hierop in omdat dit ons inziens om diverse redenen ongewenst is.

Op 22 maart 2021 dienen we een aanvulling op dit bezwaar in met meer en uitgebreide argumenten.

De eigenaar van de betoncentrale stuurde deze reactie op ons bezwaarschrift. Vooral de bijgevoegde afleverbon beton, die aan zou moeten tonen dat de betoncentrale nog steeds in gebruik is, werkte enigszins op onze lachspieren. Er is in maart 4,5 kuub betonmortel geleverd! Aan wie? Oh, ja. Toevallig aan één van de initiatiefnemers.

Op 12 april kondigt GS aan dat het bezwaar officieel behandeld zal worden en dat de hoor- en adviecommissie een hoorzitting zal gaan houden. En passant wordt gemeld dat de procedure van 12 naar 18 weken verlengd wordt.

De Gelderlander publiceerde er op 16 april een artikel over.

Op 4 mei ontvangen we een verweer op ons bezwaar van het OBDN aan de hoor- en adviescommissie.

En op 5 mei sturen wij onze nadere reactie op de reactie van de eigenaar van de betoncentrale.