Intrekken lege vergunningen.

Er is in het Land van Cuijk al jaren sprake van agrarische bedrijven die een vergunning hebben waar geen gebruik van wordt gemaakt. Om grip te houden op de kwaliteit van de leefomgeving en de natuur is het belangrijk dat deze vergunningen worden ingetrokken: een voorlopig overzicht.

Een van de projecten in deze is het varkensbedrijf TojaPigs aan de Rotscheweg 1 te Escharen.
Men vraagt een Wet Natuur Bescherming (WNB) vergunning aan om meer varkens te gaan houden.
Er worden nieuwe combi luchtwassers geplaatst die in theorie veel (85%) ammoniak en stank wegvangen. In werkelijkheid reduceert dit type luchtwasser veel minder (59%). Al in april 2018 is de tweede kamer daar over geïnformeerd en de Raad van State steunt onze zienswijze dat er zekerheid moet zijn dat de omvang van de ammoniakemissie in de vergunning juist is vastgesteld. Onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Brabant hiervoor een vergunning verleend dus begrijpelijk dat de MLvC bezwaar indient.
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-Beschikking-29a-bip
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-vergunningbijlage_101900
-Tojapigs-Rotscheweg1-Escharen-Bezwaar-29a-bezwaar