Intrekken lege vergunningen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt het te gelde maken van oneigenlijke ammoniak rechten mogelijk.
Er is in het Land van Cuijk al jaren sprake van agrarische bedrijven die een vergunning hebben waar geen gebruik van wordt gemaakt. Om grip te houden op de kwaliteit van de leefomgeving en de natuur is het belangrijk dat deze vergunningen worden ingetrokken: een voorlopig overzicht.

Een van de projecten in deze is het varkensbedrijf TojaPigs aan de Rotscheweg 1 te Escharen:

Gebruik van ondeugdelijke combiwassers.
Het varkensbedrijf vraagt een Wet Natuur Bescherming (WNB) vergunning aan om meer varkens te gaan houden. Er worden nieuwe combi luchtwassers geplaatst die in theorie veel (85%) ammoniak en stank wegvangen. In werkelijkheid reduceert dit type luchtwasser veel minder (59%). Al in april 2018 is de Tweede Kamer daar over geïnformeerd en de Raad van State steunt onze zienswijze dat het zeker moet zijn dat de omvang van de ammoniakemissie in de vergunning juist is vastgesteld.
Toch verleent de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant de vergunning.
Onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Brabant hiervoor een vergunning verleent dus begrijpelijk dat de MLvC bezwaar indient.
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-Beschikking-29a-bip
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-vergunningbijlage_101900
-Tojapigs-Rotscheweg1-Escharen-Bezwaar-29a-bezwaar
Hierop volgt een beslissing onze bezwaren gedeeltelijk te honoreren, zie hier een samenvattende uitleg in normale mensentaal.
 

De status op 1 juni 2022:

Aantallen intrekkingsverzoeken

Totaal

18

Boxmeer

6

Grave

11

Cuijk

1

Waarvan

 

Gehonoreerd

6

Bezwaar

7

Ingebrekestelling

7

Beroep

2

Lopend

3

 

Aantallen WNB en Omgevingswet

Wet Natuur Bescherming

Omgevings wet vergunning

Totaal

27

13

Boxmeer

1

1

Cuijk

2

1

Grave

4

0

Mill en Sint Hubert

6

2

Sint Anthonis

14

9

Waarvan

   

Geen procedure

22

8

Bezwaar

5

0

Lopend

0

5