Intrekken lege vergunningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt het te gelde maken van oneigenlijke ammoniak rechten mogelijk.
Er is in het Land van Cuijk al jaren sprake van agrarische bedrijven die een vergunning hebben waar geen gebruik van wordt gemaakt. Om grip te houden op de kwaliteit van de leefomgeving en de natuur is het belangrijk dat deze vergunningen worden ingetrokken: een voorlopig overzicht.

Een procedure met een recente(mei 2023) positieve uitspraak is de Reekschekampweg 1 in Velp:
Op het agrarisch bedrijf Reekschekampweg 1 te Grave wordt al vanaf 2006 geen melkvee meer gehouden. Provincie weigert om te handhaven en het bedrijf te sluiten.
In plaats van te handhaven verleend zij een Natuurbeschermingswet vergunning aan de nieuwe eigenaar voor het houden van 165 melkvee en 120 stuks jongvee. Wij gingen in beroep en de rechtbank is het met ons eens.
de gerechtelijke uitspraak,
de procedure-uitleg in gewone mensen taal.
Juli 2023: Gedeputeerde staten van Noord-Brabant en de eigenaar stellen beroep in bij de Raad van State. We wachten af.

Een van de andere projecten in deze is het varkensbedrijf TojaPigs aan de Rotscheweg 1 te Escharen:
Gebruik van ondeugdelijke combiwassers.

Het varkensbedrijf vraagt een Wet Natuur Bescherming (WNB) vergunning aan om meer varkens te gaan houden. Er worden nieuwe combi luchtwassers geplaatst die in theorie veel (85%) ammoniak en stank wegvangen. In werkelijkheid reduceert dit type luchtwasser veel minder (59%). Al in april 2018 is de Tweede Kamer daar over geïnformeerd en de Raad van State steunt onze zienswijze dat het zeker moet zijn dat de omvang van de ammoniakemissie in de vergunning juist is vastgesteld.
Toch verleent de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant de vergunning.
Onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Brabant hiervoor een vergunning verleent dus begrijpelijk dat de MLvC bezwaar indient.
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-Beschikking-29a-bip
-TojaPigs-Rotscheweg1-Escharen-vergunningbijlage_101900
-Tojapigs-Rotscheweg1-Escharen-Bezwaar-29a-bezwaar
Hierop volgt een beslissing onze bezwaren gedeeltelijk te honoreren, zie hier een samenvattende uitleg in normale mensentaal.

Nog een ander project: Pluimveebedrijf aan de Sassekamp 4 te Rijkevoort:
Een stal is 10 jaar geleden vergund maar nog steeds niet gebouwd. Wij hebben verzocht om de vergunning met bijbehorende 33.600 vleeskuikens in te trekken.
In eerste instantie trekt de gemeente de vergunning in. Echter de eigenaar gaat in beroep en met het argument dat de gezondheid van de eigenaar een rol moet spelen in de beslissing wint hij de rechtszaak.
September 2023: Wij hebben hoger beroep ingediend bij de Raad van State omdat wij vinden dat de gezondheid van de eigenaar geen rol mag spelen in de vergunning verlening en zeker niet de duur van 10 jaren.
Januari 2024: We sturen nog een extra toelichting op dit beroep in.

 

De status op 1 juni 2022:

Aantallen intrekkingsverzoeken

Totaal

18

Boxmeer

6

Grave

11

Cuijk

1

Waarvan

 

Gehonoreerd

6

Bezwaar

7

Ingebrekestelling

7

Beroep

2

Lopend

3

 

Aantallen WNB en Omgevingswet

Wet Natuur Bescherming

Omgevings wet vergunning

Totaal

27

13

Boxmeer

1

1

Cuijk

2

1

Grave

4

0

Mill en Sint Hubert

6

2

Sint Anthonis

14

9

Waarvan

   

Geen procedure

22

8

Bezwaar

5

0

Lopend

0

5